<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Groenvaekst

Eksperter i biodiversitet i moderne byggeri

Vi vil gerne inspirere dig i retning af at bringe biologisk mangfoldighed ind i hverdagen som en helt naturlig del af en grøn strategi.


Det viser sig, at det har positiv effekt på både flora, fauna og mennesker.


Der er mange muligheder, og Grøn Vækst A/S har opbygget en solid erfaring inden for biodiversitet i moderne byggeri gennem en årrække.


Så vi tør godt kalde os eksperter i biodiversitet!

 

 

Motivation for nye tiltag for øget biodiversitet


Ønsket om at gøre en aktiv indsats for en presset natur er høj blandt vores kunder. Der hersker en stigende forståelse for, at hvis man tager ansvar for en bedre natur med øget biodiversitet, så bidrager man til en fremtid med langt flere muligheder for dyr, planter og mennesker.

Blandt effekterne af disse tiltag kunne være en positiv udvikling i artsvarieteten i både flora og fauna, og hermed en øget livskvalitet for beboere eller ansatte i de områder, hvor tiltagene implementeres. Det fastholder både beboere og medarbejdere, og det øger muligheden for at rekruttere nye, miljøbevidste medarbejdere.

 

Hvordan implementeres biodiversitet i områderne


Det er egentlig ikke raketvidenskab, når man har prøvet sig frem en årrække. Og Grøn Vækst A/S har - sammen med udvalgte kunder - investeret i at opbygge en solid erfaring i implementering af tiltag, der øger biodiversiteten.

 

Projektering, planlægning og etablering

 

Grøn Vækst A/S kan bidrage i alle faser af processen. I projekteringsfasen kan vi bidrage med gode idéer og mere end 10 års erfaring i implementering af tiltag, der øger biodiversiteten.
I planlægnings- og etableringsfasen kan vi hjælpe dig med at optimere arbejdet, så det færdiggøres på den mest smidige og effektive måde.

 

Inspirationskatalog


Vil du se eksempler på mange af de tiltag, vi implementerer med henblik på at øge biodiversiteten i bynære områder, så download vores brochure med masser af billeder og mere baggrund for tiltagene.

Den ligger her på siden i spalten til højre.Seneste nyt

Eksperter i biodiversitet i moderne byggeri

Eksperter i biodiversitet i moderne byggeri

Grøn Vækst A/S har i 10 år arbejdet med implementering af biodiversitet i moderne byggeri. Virksomheden ønsker at inspirere dig i retning af at bringe biologisk mangfoldighed ...

Kontaktinformation
Grøn Vækst A/S
Øde Hastrupvej 65
4000 Roskilde
Tlf:
58 11 21 00
Web:
Email:
info@groenvaekst.dk
Grøn Vækst A/S

Produkter

Artikler

Eksperter i biodiversitet i moderne byggeri

24/08-2021

Eksperter i biodiversitet i moderne byggeri

Grøn Vækst A/S har i 10 år arbejdet med implementering af biodiversitet i moderne byggeri. Virksomheden ønsker at inspirere dig i retning af at bringe biologisk mangfoldighed ...