<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> INGENI R NE

INGENIØR'NE

Som projekterende rådgivere sørger vi for at finde de mest optimale løsningsmuligheder til det konkrete projekt, så projekterne altid lever op til bygherrens krav og forventninger. Projektet granskes nøje og sammensætningen af materialer og metoder udvælges. Både mht. krav til hvordan projektet skal gennemføres, dels krav til materialer eller materialeegenskaber og krav til hvordan arbejdet skal udføres af entreprenøren.

   
Under projekteringen tages der naturligvis altid højde for de gældende regler og normer, så projekterne altid lever op til officielle krav. I projekterne kan der være særlige krav eller ønsker som skal indarbejdes. Bl.a. ser man et stigende antal bygherre der har ønsker om energirigtig projektering, hvor valg af installationer være altafgørende.

INGENI-R-NE

INGENIØR'NE

Kort tid efter blev ingeniør Keld Bjerrum optaget som partner og under navnet Frits Nielsen & Keld Bjerrum og senere Frits Nielsen & Jørn Juul Christensen A/S har firmaet med base i Esbjerg udført ingeniørrådgivning over hele landet.

Der er løbende sket en udskiftning i ejerkredsen, således ejerne er aktive ingeniører i firmaet. I 2010 har firmaet som konsekvens heraf taget navneforandring til INGENIØR'NE.
 
Kontaktinformation
INGENIØR'NE
Jernbanegade 1
6700 Esbjerg
Tlf:+45 75 18 01 11
Web:
Email:   post@ingenior-ne.dk