<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> isola as

Isola A/S

 

Isola skal være en ledende fugtproblemløser for byggeriet. Isola vil levere funktionelle og tidsmæssige kvalitetsløsninger til loft, væg, gulv og fundament.

 

Forretningsidé

Isola skal være en ledende fugtproblemløser for byggeriet.

Isola vil levere funktionelle og tidsmæssige kvalitetsløsninger til loft, væg, gulv og fundament.

 

Overordnede mål

Isola skal være kendt for at tilbyde et motiverende og inspirerende arbejdsmiljø, der lægger vægt på de ansattes sikkerhed, sundhed og kompetenceudvikling, samt ansvarlighed i forhold til det ydre miljø.

 

Læs mere om Isola her!

 

Skærpet sikkerhed med nye retningslinjer

Skærpet sikkerhed med nye retningslinjer

Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsbranchen (BAR) har netop udgivet nye metodebeskrivelse for oplægning af undertag. På BYGGERI´14 fremviste Isola produkter, som er udviklet til at opfylde alle de nye krav.

Solidt undertag giver tryghed

Solidt undertag giver tryghed

I Grundtvigsparken i Kolding er en omfattende tagrenovering netop gået i gang. Mere end 3000 m² tag skal over de næste otte måneder udskiftes, og på det store projekt har man valgt at anvende Isolas undertag.

bygget til at holde

bygget til at holde

På Koldinghus Staldgård er en omfattende tagrenovering netop gået i gang. Omkring 5700 m² tag skal over de næste syv måneder udskiftes.

isola-as
...

Isola A/S

Isola løser fugtproblemer for byggeriet. Det er vores ambition at være blandt de førende på dette felt. Vi er således leverandør af funktionelle og tidsmæssige kvalitetsløsninger til Tag , væg, gulv og fundament.

Egenproduktion er en central del af Isolas samlede virksomhed. Med udstrakt automatisering og høj teknisk kompetence lægger vi vægt på et konkurrencedygtigt produktionsapparat med effektive og smidige logistikløsninger.

 

 

Kontaktinformation
Isola A/S
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Tlf:70 20 80 52
Web:
Email:   isola@isola-platon.dk