Annonce

Stabilitet er første prioritet

Lyngby-Taarbæk Kommune har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med sikringsvirksomheden Petersen-Bach omkring adgangskontrol og overvågning. Enkelthed og driftssikkerhed er i højsædet, og man har løbende udvidet løsningen til at omfatte flere og flere af kommunens bygninger.Tekst af Mikkel Weber Sandahl

I Danmark har vi en demokratisk tradition for, at man skal kunne komme i direkte kontakt med magthavere, så der ikke bliver et skel mellem ”os” og ”dem”. Det er meget udansk at stille store metaldetektorer og sikkerhedsvagter op ved en bygningsindgang, som man oplever det i USA. Vores offentlige bygninger skal være åbne og imødekommende for alle borgere, som har et ærinde, og det kan give et dilemma i forhold til at sikre sin bygning. I Lyngby-Taarbæk Kommune har man eksempelvis 150 decentrale lokationer, som alle skal være åbne for offentligheden.

- Med Petersen-Bachs sikringsløsning har vi én central server, og det gør det muligt fra centralt hold at overskue hvad, der sker i de enkelte bygninger. Overvågning er et vigtigt redskab i forhold til at nedbringe hærværk på kommunens bygninger, udtaler Mikkel Arp, IT-drift og supportchef i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Krav om fleksibilitet
Samarbejdet mellem Petersen-Bach og Lyngby-Taarbæk Kommune begyndte, da man for ti år siden ønskede at få et bedre sikringssystem på kommunens gamle rådhus. På det tidspunkt havde man seks forskellige adgangskontrol- og sikringssystemer, hvoraf kælderen alene havde fire forskellige systemer, hvilket krævede et stort nøglebundt. Mikkel Arp fortæller i den forbindelse:

- Vi ønskede en stabil løsning, baseret på en skalerbar platform, så der er hele tiden er mulighed for at opgradere og tilpasse os til nye behov. Vi startede med en mindre installation, som siden har knopskudt og blevet udbygget. Men det er sket på græsrodsbasis, hvor vi hele tiden har kunnet se fordelene ved få en central support og drift frem for at have et isoleret system.

 
Hver gang Lyngby-Taarbæk Kommune havde opført en ny bygning, renoveret bygning eller haft et indbrud, så havde man overvejelser omkring hvordan, man skulle sikre bygningen fremover. Og der er slet ikke samme muligheder og kvalitet ved at vælge en decentral sikringsløsning.

Leverandør og sparringspartner
- Petersen-Bach har gode løsninger, men det er kombinationen med viden og erfaring, som virkelig giver værdi for os. Vi har haft en grundig dialog om hvad, vi vil opnå, og det er den sparring, der for eksempel gør det muligt for os at rådgive vores medarbejdere i sikkerhedssystemet internt. Alle og enhver kan sætte videokameraer op, det er nemt nok, siger Mikkel Arp.

30 års erfaring med sikringsløsninger
Petersen-Bach er en danskejet virksomhed, som blev grundlagt i 1976, og hvor der i dag arbejder 65 personer, hvoraf 31er faguddannede teknikere og 12 er ingeniører. Lars V. Nielsen fortæller:

- Det er sket en enorm teknologisk udvikling indenfor sikringsområdet. Petersen-Bach har fulgt med denne udvikling som frontløber i over 30 år og har derved oparbejdet en betydningsfuld erfaring og ekspertise. Udviklingen kan også ses i den generelle holdning til sikring og sikkerhed, hvor der i dag er øget fokus på præventiv forebyggelse og dokumentation af hændelser. Virksomheder ønsker mere og mere at opnå en større udnyttelse af deres sikringssystemer, da mange systemer i dag kan dele informationer og registrerede data med øvrige IT-systemer. Skiftet fra lukkede til åbne systemer giver virksomheder muligheden for at øge den præventive effekt og tilvejebringe den fornødne dokumentation i den rette kvalitet.

Høje krav til kvalitet
I Petersen-Bach er det et vigtigt fundament for den samlede forretning, at der er et højt kompetenceniveau blandt medarbejderne og at projekter og opgaver udføres i samme høje kvalitet.  Inden for sikringsbranchen ses der konstant nye teknologier og nye former for håndtering af sikring og overvågning, men det vigtigste for Petersen-Bach vil altid være stabilitet og driftssikkerhed:

- Vi lægger vægt på tætte kunderelationer baseret på gensidig tillid, hvilket stiller store krav til os som samarbejdspartner og til de løsninger og systemer vi baserer vores leverancer på.  I Petersen-Bach gør vi en stor indsats for at vores medarbejdere skal være ’de bedste’ indenfor deres felt og at vores kunder får en oplevelse af at vi er en seriøs, kompetent og stabil samarbejdspartner.

Den samme holdning afspejler sig også i virksomhedens forhold til sine produktleverandører, som vi har et tæt dialog med. Alle medarbejdere i Petersen-Bach er således certificeret i Lenel OnGuard sikkerhedssystemet, så alle kan gå ind i en dialog om funktionalitet og muligheder.