<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Professor ved KADK: Stigende interesse for interiør og rumdesign
Professor ved KADK: Stigende interesse for interiør og rumdesign

Professor ved KADK: Stigende interesse for interiør og rumdesign


Corona-krisens hjemmekontorer er med til at udviske skellet mellem det private og det offentlige rum, og kalder på nye interiørmæssige løsninger i hjemmene. Det mener professor ved KADK Peter Thule Kristensen. Heldigvis er der en stigende interesse for interiør og rumdesign på landets tegnestuer.

I disse dage sendes mange igen hjem fra kontorene. Spisebordet må nu tjene som arbejdsstation, mens hæve-sænke-bordet samler støv i et forladt kontorlandskab. Et setup som ifølge professor ved KADK Peter Thule Kristensen er med til at udviske skellet mellem det private og det offentlige rum.

 

- Opdelingen af det private og det offentlige rum udvandes under corona-epidemien. Når folk sættes til at arbejde hjemmefra og skal holde zoommøder fra deres køkken, så flytter arbejdsrummet pludselig ind i den private sfærer, og folk kommer måske til at mangle det private rum, siger Peter Thule Kristensen, som er professor på Institut for Bygningskunst og Design ved KADK og leder af kandidatprogrammet Spatial Design, som beskæftiger sig med interiør- og rumdesign. Desuden er han kerneforsker på grundforskningscenteret Centre for Privacy Studies ved Københavns Universitet. Her arbejder arkitekturhistorikere fra KADK sammen med kirke-, rets- og socialhistorikere på Københavns Universitet for at blive klogere på, hvordan mennesket i den vestlige verden i perioden 1500-1800 udviklede et stigende behov for at skabe nye former for private sfærer. 

 

SPACE10 – First Floor – View From Staircase – Print – Photo by Hampus Berndtson – 24Space10 af Spacon & X: er en nyfortolkning 70’ernes cubicles - Foto af Hampus BerndtsonCorona-venlig lejlighed

Nu skal et helt nyt tværfagligt forskningsprojekt under navnet Stay Home undersøge hjemmets rolle under corona-epidemien. Projektet ledes af professor og teolog Mette Birkedal Bruun, og rummer et arkitekturfagligt perspektiv, som bl.a. kommer til at undersøge, hvordan en corona-venlig bolig skal indrettes, så den imødekommer de nye funktioner hjemmet har fået i en tid med epidemi.

 

- Meget af det boligbyggeri, som laves i dag læner sig stadig op af funktionalismen, og er meget monofunktionelt. Det betyder, at funktionerne i rummene er meget fastlåste. Der er f.eks. et køkkenalrum, hvor der kun er plads til, at spisebordet kan stå på en bestemt måde. Vi skal i stedet undersøge, hvordan man kan lave en mere fleksibel bolig, hvor der f.eks. også er plads til et hjemmekontor, siger Peter Thule Kristensen.

 

På landets tegnestuer er der en stigende interesse for rumdesign og interiør og flere tegnestuer byder sig til i forhold til også at løse indretningsopgaver.

 

- Der er en tendens til at tegnestuer i højere grad tager afsæt i de indvendige funktioner og i det liv, der skal leves inde i bygningen. De skaber således arkitekturen indefra og ud, og tænker i en mere helhedsorienteret løsning, hvor interiøret og indretningen tænkes ind fra begyndelsen, forklarer Peter Thule Kristensen.


 

Gourmet-interiør eller hjemmestøbte fliser

Selvom flere tegnestuer beskæftiger sig med interiør, kan det foregå på meget forskellige måder. I den ene ende af skalaen findes totaldesignet, hvor tegnestuen har skabt en helhedsløsning, og alle komponenter er nøje udtænkt i forhold til hinanden. I den anden ende af skalaen findes den mere brugerinvolverende tilgang til interiør, som i højere grad inviterer beboerne til at være med i indretningsprocessen. Den danske arkitekt og interiørdesigner David Thulstrup, der for nylig har indrettet restauranten Noma, er et godt eksempel på totaldesign.

 

 

- David Thulstrup har en meget sansebåret tilgang til interiør og tager gerne udgangspunkt i materialer og stoflighed, som man forbinder med nordisk modernisme. Han laver rum som er scenograferet og iscenesatte ned til mindste detalje, forklarer Peter Thule Kristensen og fortsætter:

 

- Hvis man skal have indrettet en lejlighed af ham, må man f.eks. kun tage tre ting med fra sin forrige bolig. Han forsøger altså at skabe det perfekte univers, hvor alt er nøje komponeret, så man får den samme type orkestrerede oplevelse, som når man er på et luksushotel eller spiser på Noma.Noma_Irina Boersma_03Restaurant Noma af Studio David Thulstrup i samarbejde med BIG. Foto af Irina Boersma
Noma_Irina Boersma_08Restaurant Noma af Studio David Thulstrup i samarbejde med BIG. Foto af Irina Boersma
Noma_Irina Boersma_20Restaurant Noma af Studio David Thulstrup i samarbejde med BIG. Foto af Irina Boersma
Noma_Irina Boersma_26Restaurant Noma af Studio David Thulstrup i samarbejde med BIG. Foto af Irina Boersma
Noma_Irina Boersma_18Restaurant Noma af Studio David Thulstrup i samarbejde med BIG. Foto af Irina Boersma
Noma_Irina Boersma_19Restaurant Noma af Studio David Thulstrup i samarbejde med BIG. Foto af Irina Boersma
 
 Den engelske tegnestue Assemble operere derimod i den anden ende af skalaen, og arbejder i højere grad med brugerinvolvering.

 

- Assemble fungerer som et kollektiv, så der er flere om at styre processen. De har bl.a. arbejdet med kvarterløft af forskellige boligområder, hvor beboerne selv har fået lov til at være med til at støbe fliser og lave deres egne urtepotter og bygningsdele, siger Peter Thule Kristensen.

 

Mens mange tegnestuer har en tendens til at vise sterile billeder af deres bygninger uden mennesker og rod, så gør den franske tegnestue Lacaton & Vassal noget andet. Her får folk nemlig lov til at flytte ind med deres klodsede sofa og vasketøjsstativer, hvorefter tegnestuen selv fotograferer rummene og nøje studerer, hvordan livet folder sig ud.

 

- Lacaton & Vassal vil gerne vise, hvordan rummene først for alvor tager form, idet de tages i brug, og hvordan en ikke-styret indretning kan berige rummene, siger Peter Thule Kristensen. 

Multifunktionelt interiør skal stadig være æstetisk

Han forudser at der i højere grad kommer fokus på det multifunktionelle interiør i fremtiden. Både fordi folk fortsat søger mod byerne, hvor de bosætter sig på få kvadratmeter, men også fordi corona-krisen stiller nye krav til vores hjem.

 

- SKAT har lige sendt en masse medarbejdere hjem, men de skal stadig leve op til arbejdsmiljøkravene, som f.eks. betyder, at medarbejderne skal have ergonomisk ordentlige arbejdsforhold. Derfor ved jeg, at der lige nu arbejdes på tegnestuerne med at udvikle nogle løsninger på arbejdsmøblering, som måske passer bedre ind i en lille lejlighed end et stort hæve-sænkebord f.eks. ville gøre, fortæller Peter Thule Kristensen.

 

Der er dog en risiko for, arkitekterne er så fokuserede på, at få de multifunktionelle løsninger til at fungere i praksis, at det æstetiske udtryk ender med at være anonymt og uinteressant. Peter Thule Kristensen oplever, at der kan være en udfordring i at skabe multifunktionelle løsninger, som samtidig har karakter og er stemningsfulde. 

 

- Spacon & X har en interessant tilgang til det multifunktionelle design, hvor brugerne løbende kan være med til at ændre indretningen af et kontorlandskab. Vandkunsten er også lykkedes godt med projektet CPH Village, hvor de har lavet midlertidige studieboliger i containere på Refshaleøen. Her er interiøret indtænkt i nogle prototyper fra starten, og der er indbygget kahyt-agtige møbler, som kan have flere funktioner, samtidig med at interiøret virker skræddersyet, næsten som totaldesign, siger Peter Thule Kristensen.

 

 

Fremtidens indretning er bæredygtig og hybrid

Han forudser, at der i fremtiden kommer til at være en øget interesse for at arbejde med interiør på tegnestuerne, og her bliver udfordringen at gøre det på en bæredygtig måde.

 

- I dag er der en hastig udskiftning af interiør til butikker, hoteller og restauranter, fordi interiøret er med til at skabe en nyhedsværdi, men det stemmer ofte ikke overens med tanken om bæredygtighed. Her skal man i stedet til at tænke i, hvordan de samme materialer og elementer måske kan genbruges eller bygges om, så man får et nyt udtryk, forklarer Peter Thule Kristensen.

 

Fremtidens indretningsdesign kommer desuden til at gøre op med den funktionalistiske zoneopdeling og kommer i stedet til at arbejde med at skabe en mere hybrid tilgang til arkitektur. Peter Thule Kristensen peger på Axel Towers, som et eksempel på en bygning, der rummer mange forskellige funktioner, som kontorer, en restaurant, en kaffebar og en offentlig plads for neden.

 

 

- Vi kommer i højere grad til at blande både offentlige og private funktioner i samme bygning, fordi det skaber et mere interessant miljø med plads til flere forskellige typer situationer, men også med flere ”kultursammenstød”. BLOX er også et eksempel på en hybrid indretning. Her har man placeret udstillingscenteret DAC sammen med et fitnesscenter, og på øverste etage finder man lejligheder. Her blander man mange forskellige funktioner, og det skaber nogle overraskende sammenstød, som jeg tror, vi kommer til at se mere af i fremtiden, men som også kan vise sig konfliktfyldte.