<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Skala Arkitekter: Campuls giver plads til leg og læring
Skala Arkitekter: Campuls giver plads til leg og læring

Skala Arkitekter: Campuls giver plads til leg og læring


SKALA Arkitekter er, med forslaget "CAMPULS" - Center for indlæring, netop blevet udpeget som vindere af konkurrencen af "ny- og ombygningen" Nr. Alslev skole  -Guldborgsund Kommune. Det er det tredje førsteplads på skoleområdet, som arkitektfirmaet vinder indenfor de seneste tre måneder.

 

"CAMPULS" - Center for indlæring, omfatter sanering og ombygning af det eksisterende undervisningsbyggeri, samt ca. 2.000m2 nybygning. Skolens logistik bliver nytænkt i forhold til de konventionelle lærings og undervisningsformer. Arkitekt Trine Vermund Andersen fra SKALA Arkitekter fortæller i den forbindelse:

 

- Når vi skaber kreative undervisningsrum, skal der være plads til forskellige læringsstile, inklusion, rummelighed og mangfoldighed. I den moderne skole bør der være maksimal multianvendelighed, så synergien mellem udviklende læ­ring og leg bliver udnyttet optimalt. Vi mener, der skal mere til at løse denne udfordring, end bare at sætte hjul på møbler. Hos SKALA Arkitekter gør vi en dyd ud af at skabe de bedste og mest fleksible rammer for både elever og medarbejdere, så vores børn får optimale rammer.

 

SKALA Arkitekter er eksperter i udformning af byggeri til undervisning, læring og leg. Gennem mere end 20 år har de specialiseret sig på området, og anses som en væsentlig spiller på markedet.

 

Moderne undervisningsformer stiller krav til faciliteterne

Der er stort behov for forskellige læringsmiljøer. Undervisningsbyggeri skal derfor være tilpasset elevernes forskellige behov, og der skal være plads til både aktiv/stillesiddende læring samt fælles/individuel læring. Netop dette fokus underbygges af lektor Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet:

 

- Vi ved, de fysiske rammer har stor indflydelse på elevernes trivsel, og derfor skal der tages hensyn til elevernes forskellige behov, når der skabes nye bygninger til undervisning. Mange af de bedste oplevelser i livet er kendetegnet af intens indlevelse og fokusering. Det er oplevelser, der er nydelsesfulde og meget lærerige, fordi kroppen og sindet er forenet i én koncentreret, optimal fysisk og mental bevægelse.

 

 

RUM Flow

"CAMPULS" er opbygget af lette materialer som polycarbonat, glas og stål, idet SKALA Arkitekter har lagt stor vægt på transparens, energioptimering og vedligeholdelse. Fleksibilitet imellem lokalerne sikrer, at forskellige undervisningsformer og innovative læringsprocesser kan finde sted, samtidig med underviseren bevarer overblikket med hele elevgruppen.

 

Det centrale "torv" i "CAMPULS" danner rammerne for information, formidling og forskellige typer af ophold. Med en indbygget informationsteknologi og multianvendelig trappe/tribune, aktiveres forskellige typer af ophold og brugere.

 

Udearealerne spiller en central rolle i visionen for den nye skole. Det er her, der skabes ekstraordinære muligheder for leg og læring for 0.-9. klasse i skoletid og frikvarterer, og det er her børn i SFO’en kan få mental og fysisk adspredelse om eftermiddagen.

 

Disponeringen af udearealer baserer sig grundlæggende på at skabe fysiske rum, der på den ene side er dedikeret til de stille aktiviteter og fordybelse, og på den anden side rum, der er dedikeret til fysisk leg og motorisk udfordring.