<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Skyttehushaven af RAVN Arkitektur: Et studie i cirkelgeometri
Skyttehushaven af RAVN Arkitektur: Et studie i cirkelgeometri

Skyttehushaven af RAVN Arkitektur: Et studie i cirkelgeometri


Vejles 160 år gamle Skyttehushave er netop genopstået i en helt ny form, hvilket SLA står bag, og som en del af havens gennemgribende forvandling har RAVN Arkitektur tegnet en ny overdækket scene – en skulpturel træpavillon.

Scenen står som en skulptur i haven – og fungerer, udover som scene, også som udsigtsplatform og pausested for gående langs vandet. På scenens bagside inviterer overdækkede trin til uformelt ophold med udsigt over fjorden. Det har været vigtigt for både arkitekt og bygherre, at scenen på den måde kan bruges aktivt døgnet rundt – også når der ikke er store arrangementer i haven.


Scenens form indskriver sig i en enkel cirkelgeometri og både form og konstruktion er inspireret af trækronerne i den nærliggende Nørreskov.

 

 
  

 

RAVN Arkitektur har tilgået opgaven med respekt for Skyttehushavens historie – og med ønsket om at skabe et særligt samlingssted for byens borgere og besøgende i haven. Opgaven er løst i tæt samarbejde med bygherre og øvrige rådgivere – og med håndværkere, der har forstået at udføre de arkitektoniske detaljer i højeste kvalitet.

 

Udover den bærende limtræskonstruktion i lærketræ fremstår scenen med detaljer i kobber og corten.

 

Skyttehusscenen vil i sommerens løb danne rammen om koncerter samt arrangementer på Grundlovsdag og Sankt Hans aften.

  

 

Fakta om projektet

Funktion: Scene

Sted: Skyttehushaven, Vejle

Størrelse: 80 m²

År: 2019

Bygherre: Vejle Kommune