<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Facade

Facade

Alux A/S: Solafskærmning til tiden

Alux A/S: Solafskærmning til tiden

Alux A/S er leverandør af solafskærmning og sikring til mange af tidens større og markante byggerier. Solafskærmning er blevet en nødvendig del af tidens byggeri både på grund af krav til bygningens energiforbrug og ikke mindst kravet til et godt indeklima.