<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Klimasikring

TREDJE NATUR skaber klimaløsninger og Columbusæg til fremtidens byrum

TREDJE NATUR skaber klimaløsninger og Columbusæg til fremtidens byrum

TREDJE NATUR giver menneskelige løsninger på menneskeskabte problemer. Tegnestuen insisterer på en naturbaseret tilgang, der tillader de indlysende spørgsmål og skaber nye leverum med klimaprojekter som Enghaveparken og Lynetteholm ved København.

Arkitema og COWI skal stå for Dragør Kommunes kystbeskyttelse

Arkitema og COWI skal stå for Dragør Kommunes kystbeskyttelse

Rådgiverholdet Arkitema og COWI skal arbejde videre med en udviklingsplan for, hvordan Dragør Kommune kan tilpasse sig fremtidens klima med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser.