<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> baeredygtighed

Bæredygtighed

Spacon & X: Plads til alle kræver nytænkning i storbyen

Spacon & X: Plads til alle kræver nytænkning i storbyen

Tegnestuen Spacon & X bruger metoder som samarbejde mellem praktiske fag og akademikere til at kæmpe mod døde kvadratmeter, så byerne kan rumme flere og mere forskelligartede mennesker