<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> brandsikring

Brandsikring

Brandsikring af fredede og bevaringsværdige bygninger

Brandsikring af fredede og bevaringsværdige bygninger

Fire Eater har udviklet en lang række specialprodukter, der gør deres anlæg særligt velegnede til bevaringsværdige og fredede bygninger. Brandsikringen kan således foretages så diskret, at det hverken forstyrrer oplevelsen af rummet eller strider mod stedets arkitektur og egenart.

Fire Eater inviterer til infomøder om skånsom brandslukningsmetode

Fire Eater inviterer til infomøder om skånsom brandslukningsmetode

Igennem mere end 30 år har Fire Eater arbejdet med brandslukning med INERGEN® – ja, faktisk var det dem, der opfandt denne banebrydende teknologi. INERGEN® slukker effektivt en opstået brand ved at sænke iltniveauet, så branden slukkes. Samtidig øger INERGEN® kroppens iltoptag, således at personer kan være i lokalet uden anden påvirkning end højere puls og en hurtigere vejrtrækning.