<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> genanvendelse af byggematerialer

Genanvendelse af byggematerialer

Grønne faciliteter til fremtidens bæredygtige affaldsindsamling i København

Grønne faciliteter til fremtidens bæredygtige affaldsindsamling i København

Amager Ressourcecenter (ARC) har indgået aftale med C.C. Brun Entreprise A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører og WE Architecture om opførelsen af et nyt og grønt byggeri til affaldsindsamlingen i Københavns Kommune, som skal omlægges til el-drevne renovationsbiler.

Nyt netværk skal give cirkulære byggematerialer et boost

Nyt netværk skal give cirkulære byggematerialer et boost

Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet har taget initiativ til et nyt netværk for at fremme udviklingen af cirkulære byggematerialer. Første møde er den 26. februar 2021, og det er gratis at være med.

Ny strategi for Danmarks Miljøportal: Data om klima og cirkulær økonomi

Ny strategi for Danmarks Miljøportal: Data om klima og cirkulær økonomi

Danmarks Miljøportal er en central datakilde på alle større bygge- og anlægsprojekter. Ny strategi for data skal gøre det nemmere for bygge- og anlægssektoren at genanvende byggeaffald, og se fremtidsprognoser for grundvand, nedbør, og vandstand. Et konsortium arbejder på at reducere  omkostningerne for miljøvurderinger med 30 %.

Genanvendelse af byggematerialer: Opgør med at bygge nyere og større

Genanvendelse af byggematerialer: Opgør med at bygge nyere og større

Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten erkender, at arkitektur med genanvendte materialer er på kant med noget dybt i os mennesker, hvor man må slække på visse æstetiske og byggemæsige principper til fordel for andre kvaliteter.

Byg med bioaffald – Søren Jensens svampesporeprojekt

Byg med bioaffald – Søren Jensens svampesporeprojekt

Biologiske materialer er generelt underrepræsenterede i den danske byggebranche. Derfor satte udviklingsteamet i Søren Jensen sig for at skubbe til vanetænkningen. Vi fandt frem til mycelium (svampesporer), som viste sig at have en evne til at omdanne forskellige former for bioaffald til byggemateriale, fortæller Andreas Castberg, salgs- og forretningsudviklingsleder i Søren Jensen. 

Danmarks smukkeste skur af Enemærke & Petersen og Krydsrum Arkitekter

Danmarks smukkeste skur af Enemærke & Petersen og Krydsrum Arkitekter

Enemærke & Petersens ønske om at genbruge flere byggematerialer blev til et samarbejde med Krydsrum Arkitekter og en række af byggeriets aktører om ”Næste Skur” – i dag står det første skur, udført i upcyclede materialer, klar på Holberg Skolen i København.

Forskere fra CINARK: Materialerne skal diktere arkitekturen

Forskere fra CINARK: Materialerne skal diktere arkitekturen

Forskerne Anne Beim og Ulrik Stylsvig Madsen har sammen med kollegaer, studerende og PhD-studerende ved Center for Industriel Arkitektur (CINARK), arbejdet intensivt med udformningen af fremtidens cirkulære byggeri. De lægger stor vægt på at man i byggeriet bliver nødt til at tænke radikalt anderledes for at imødegå byggeriets uholdbare ressourceforbrug.