<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> genanvendelse af byggematerialer

Genanvendelse af byggematerialer

Danmarks smukkeste skur af Enemærke & Petersen og Krydsrum Arkitekter

Danmarks smukkeste skur af Enemærke & Petersen og Krydsrum Arkitekter

Enemærke & Petersens ønske om at genbruge flere byggematerialer blev til et samarbejde med Krydsrum Arkitekter og en række af byggeriets aktører om ”Næste Skur” – i dag står det første skur, udført i upcyclede materialer, klar på Holberg Skolen i København.