<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> groenne tage

Grønne tage

Grønne tage øger livskvaliteten

Grønne tage øger livskvaliteten

Ved projektering af grønne tage på bygningsprojekter øges den miljømæssige og økonomiske fortjeneste. Derfor har Naver Gruppen A/S indgået et samarbejde med den norske leverandør Nittedal Torvindustri AS, der er førende indenfor udvikling af nye produkter for grønne tage. Dermed kan Naver Gruppen A/S nu tilbyde markedets bedste og grønneste tagløsninger.

Kö -Bogen II: 8 kilometer avnbøg-hække i 27 meters højde

Kö -Bogen II: 8 kilometer avnbøg-hække i 27 meters højde

Renoveringen af det 42.000 m2 store Kö -Bogen II-center af ingenhoven architects har givet Düsseldorf en vertikal park, hvor planterne reducerer ”inner city heat effect” og skaber et varierende udtryk efter årstidernes skiften.

{}