<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> staal

Stål

Pro Montage transformerer maskinværksted: Den effektive montage

Pro Montage transformerer maskinværksted: Den effektive montage

Pro Montage A/S er i gang med renovering af et tidligere maskinværksted, som skal transformeres til en Harald Nyborg, der får et nyt, stilfuldt udtryk.