<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vægge - PRODUKTINDEKS - BYGGERI+arkitektur

Vægge

Med et stigende ønske om en fleksibel indretning, stilles der også krav til væggene. Mobile vægge samt folde- og skillevægge vinder ind i flere og flere virksomhedsindretninger og gør det nemt at omrokere internt i virksomheden.