<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vedvarende energi - PRODUKTINDEKS - BYGGERI+arkitektur
annonce

Vedvarende energi

Der er fokus på at opnå besparelser på energiforbruget, og derfor er markedet for vedvarende energiløsninger i vækst for nybyggeri såvel som renovering.