Annonce

Digitale værktøjer skaber bedre byggeri for færre penge

 

 

VELUX Danmark og Bips er gået sammen som erhvervspartnere om at skabe skalerbart og tilpasset produktindhold til udarbejdelse af de 3D-modeller, som, i kraft af BIM-strategiens udbredelse, er blevet en afgørende del af projekteringsarbejdet for arkitekter og ingeniører.

 

Tekst af Annika Lillelund

 

Da det offentlige i 2013 indførte IKT-specifikationer som krav til egne byggerier, satte det for alvor skub i digitaliseringen af hele byggebranchen.

 

Herefter fulgte et øget fokus på BIM-strategien, som så at sige vender byggeprocessen på hovedet ved at tage udgangspunkt i netop en 3D-informationsmodel af byggeriet – BIM-modellen.

 

Med udgangspunkt i BIM-modeller skabes unikke muligheder for samarbejde på tværs af faggrupper og helt konkret giver BIM mulighed for at kvantificere, visualisere og simulere byggeriet og byggeprocessen – og dermed kvalificere det, allerede inden man går i gang med at bygge.

 

At se på byggeriets komponenter

Nyeste skud fra VELUX Danmark er samarbejdet med bips om at indlejre VELUX’ specifikke produktegenskaber i de 3D-vindueskomponenter, som arkitekter og ingeniører arbejder med, når de producerer digitale prototyper, som led i BIM-strategien.

 

Det støtter informationsflowet under hele byggeprocessen og forenkler dataudvekslingen imellem alle parter i byggeriets faser.

 

CCS er navnet på det klassifikationssystem til BIM-projekter, som bl.a. gør det muligt at identificere og holde styr på alle komponenter i byggeriet.

 

 

Det er et vigtigt, digitalt redskab for alle involverede parter, og ifølge Frank Thorbøll Larsen fra VELUX Danmark består det nye i VELUX BIM-objekter i, at man hos VELUX Danmark, via samarbejdet med Bips, har fået standardiseret og indarbejdet de enkelte ovenlysløsningers specifikke egenskaber til brug i netop CSS – og det er smart fordi:

 

- I takt med det stigende krav om, at man allerede inden, man er startet på sit byggeri, skal kunne kvalificere byggeriet i forhold til eksempelvis dagslys, indeklima, energioptimering og kollisioner af byggekomponenter, har vi, i samarbejde med Bips, fået standardiseret alle vores produkter til skalerbare objekter, som er kompatible med de mest anvendte programmer, som eksempelvis Revit og ArchiCAD.

 

Det vil sige, at ingeniører og arkitekter får nogle 3D-komponenter, som giver adgang til præcis de informationer, de har brug for på det rigtige tidspunkt, siger Frank Thorbøll Larsen og fortsætter:

 

- Tidligere var materialeproducenternes 3D-komponenter rene produktionstegninger eller tegnestuens enkle, egenudviklede objekter, hvilket ikke var specielt anvendeligt pga. for mange eller for mangelfulde produktionstekniske detaljer.

 

Et eksempel kunne være en arkitekt, som har brug for at vurdere et overordnet, arkitektonisk udtryk og derfor kun ønsker geometriske data på et ovenlysvindue – her vil detaljerede produktionstekniske informationer være forstyrrende.

 

Med de nye, indbyggede egenskaber i 3D-komponenterne kan man trække det lag af egenskaber, man har brug for, frem, hvilket giver et fleksibelt og nyttigt redskab for arkitekter og ingeniører.

 

Bedre huse og færre omprojekteringer

- Med effektiviseringer øverst på byggeriets dagsorden er den stigende anvendelse af 3D-simulering og visualisering tidligt i projektet godt for alle byggeriets parter, da man kan foregribe mange stridsemner og skabe en mere smidig proces, som rent økonomisk kan reducere mængden af omprojekteringer, siger Frank Thorbøll Larsen og slutter af:

 

- Dette redskab kan bidrage til at skabe mere byggeri for de samme penge, og det er i alles interesse. Og så er der det allervigtigste, nemlig at byggeriets parter kan skabe bygninger med en højere grad af trivsel via gode dagslysforhold og godt indeklima samt en bedre oplevelse af bygningernes funktion for brugerne.