Annonce

Milliardbesparelser med nye ovenlys

Hvis alle de gamle plast-kuppel ovenlys blev udskiftet, ville samfundet, erhvervslivet og husejere spare langt over en milliard kroner. Ovenlysproducenterne er klar med en ny generation af super bæredygtige ovenlysvinduer, der kan bane vejen for de helt store energibesparelser.

 

Milliardbesparelser med nye ovenlys

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

I 2013 har ”Videncenter for energibesparelser i bygninger” foretaget nogle beregninger for, hvor mange kWh, der kan spares på et år ved at udskifte et traditionelt akryl-kuppel ovenlys med en U-værdi på typisk 5 W/m2 K, med et lavenergi ovenlys med en U-værdi på 1,2 W/m2 K. Besparelsen blev dengang målt til 310 kWh/m2. I dag kan der spares markant mere.

U-værdi på kun 0,65 W/m2 K
Hos producenterne af ovenlysvinduer sker der en rivende udvikling. Hos den danske ovenlys- og glastagsprodu-cent Vitral, som nu lancerer en opgraderet version af ovenlysvinduet SkyVision, har man netop fået beregnet  U-værdien på produktet til kun at være 0,65 W/m2 K. Altså næsten en halvering af U-værdien i forhold til anbefalingen i Videncentrets guide for udskiftning af gamle ovenlyskupler til nye lavenergi ovenlys på 1,2 W/m2 K. Vitrals U-værdiberegning er foretaget af DTI og er sket ved en 0 graders taghældning med et udvendigt overfladeareal på Arc = 3,72 m2, som er normen for U-værdiberegninger af ovenlys.

Markant reduktion i CO2
De nye beregninger, som Vitral har fået foretaget, tager på samme måde som ”Videncenter for energibesparelser i bygninger” udgangspunkt i et parcelhus med fladt tag, hvor man udskifter 4 stk. ovenlys á 1,2 x 1,2 m med et samlet overfladeareal på 12 m2. Her er det opsigtsvækkende resultat, at der årligt kan spares 357 kWh pr. m2 med Vitrals nye lavenergi ovenlys. Den årlige besparelse for det samlede overfladeareal på 12 m2 er hele 4.281 kWh. Udregner man reduktionen i CO2 svarer det til 877 kg CO2 årligt for de 4 vinduer. På 10 år vil man således have sparet miljøet for 8,7 tons CO2. En betydelig besparelse, når man tager det lille antal ovenlys i betragtning.

Store økonomiske besparelser
Overfører man den beregnede kWh-besparelse til eksempelvis naturgas med den aktuelle m3 pris på 9,37 kr. kan der årligt spares 3.644 kr. ved udskiftning af kun 4 ovenlys. Et lavenergi ovenlys som eksempelvis Vitrals SkyVision Ecoline koster i dag ca. 6.500,- kr. ex. moms. Med en årlig energibesparelse på ca. 3.644 kr. vil investeringen i 4 nye energieffektive ovenlys være tjent ind efter 7 år. Herefter vil man spare 3.644,- kr. hvert eneste år, og dette vel at mærke for et almindeligt parcelhus med kun 4 ovenlys.

Energirenovering i nationalt perspektiv
Hvis man overfører besparelsen for et almindeligt parcelhus til nationalt plan og tænker på, hvor mange skoler, institutioner og erhvervsbyggerier, der har installeret utidssvarende ovenlys på flade eller let skrående tage, så er potentialet for besparelserne ved en energirenovering enormt.