Topbillede__1920

Scan Convert: Hvad skete der med den sunde fornuft?

 

Kontrol uden merværdi har taget overhånd på bekostning af den sunde fornuft, mener indehaver af projekterings- og rådgivningsvirksomheden Scan Convert. 

 

Af John Bo Northroup

 

Ekstra kontrol, bureaukrati og stivhed.

Det er kedelige tendenser, der ifølge en mangeårig kender inden for stål og byggeri, er begyndt at tage overhånd.

 

- Der sker rigtig mange gode ting i byggeriet, og mange forsøger virkelig at tænke ud af boksen i forsøget på at bidrage til de gode løsninger, der kan omstille til mere bæredygtigt byggeri, men jeg må være ærlig at sige, at jeg nogle gange savner cirkulæret for sund fornuft.

 

Sådan siger Jes Bo Rennebod, ejer og direktør for den familieejede projekterings- og rådgivningsvirksomhed Scan Convert

 

20220130_140045_16008 meter høj støjskærm - projekteret og leveret af Scan Convert A/S

 

Som eksempel nævner Jes Bo Rennebod fænomenet tredjepartskontrol.

 

- En tredjepartskontrol er som udgangspunkt en god sikring for bygherre. En tredjepartskontrol vil ofte tage sit afsæt i, om et givent projekt er normdækket. Tredjepartskontrol udføres af ingeniørhuse, som kan have mange forskellige tilgange og holdninger. Det betyder, at det projektgrundlag, vi som projekteringsvirksomhed udarbejder, kan blive vurderet meget forskelligt fra ingeniørhus til ingeniørhus, siger Jes Bo Rennebod, og fortsætter:

 

- Vi har oplevet at få helt identiske projekter vurderet på meget forskellig vis, og at timeforbruget hos ingeniørhusene også varierer ganske meget. Det kan indebære en stor ekstra regning hos bygherren, og at tidsplanen kan skride i kraft af endeløse opfølgende spørgsmål i kommenteringsark.

 

- Når vi har gransket tredjepartskontrollen, giver det som oftest ikke anledning til forandringer eller forbedringer. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, for tanken om en tredjepartskontrol er uden tvivl udtænkt ud fra de bedste intentioner, men den måde, kontrollen sker, risikerer at skabe mistillid mellem entreprenør- og ingeniørbranchen, som ingen kan være tjent med, påpeger Jes Bo Rennebod.

 

Samtidig kan mantraet om, at noget skal være normdækket, medføre unødig stivhed og konservatisme.

 

- Jeg synes ikke, at det eksisterende kontrol-regime ansporer til innovation og nytænkning. De nye bud på løsninger har det med at blive skudt ned, også selvom de er baseret på solide statiske beregninger.

 

20220408_073724_1600
 
 
 

Læs også: Scan Convert: Tag godt imod nye metoder til overfladebehandling

 

 

Om Scan Convert

Den familieejede projekterings- og rådgivningsvirksomhed Scan Convert A/S bistår med grundige forberegninger på opgaver med stål og aluminium inden en endelig aftale om et bygge- og anlægsprojekt. Firmaet leverer totalløsninger indenfor design, konstruktion, produktion. Scan Convert kan på stål levere op til udførelsesklasse 3.

 

Virksomheden står også bag Absorb®-konceptet for støjskærme. Via absorption dæmper skærmene uønskede støjgener, typisk fra biler, tog og andre transportmidler. Desuden har Scan Convert udviklet sikkerhedsnettet Safe2Fall, som kan forhindre drukneulykker i havne og faldulykker fra broer.

 

Scan Convert A/S er certificeret i henhold til DS/EN 1090, som betyder at Scan Convert A/S må udføre dimensioneringer og projekteringer på stål- og aluminiumskonstruktioner og ligeledes certificeret i henhold til DS/EN ISO 3834, der er en internationalt anerkendt kvalitetsstyringsstandard til svejsevirksomheder.

 

Samtidig er Scan Convert dækket af både rådgiver- og produktansvarsforsikring.