<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Uvildigt altaneftersyn
Altan.dk a/s

Annonce

Uvildigt altaneftersyn

Når en ejendom har altaner, er det ejerens ansvar, at sikre, at altanerne er i forsvarlig tilstand. Skulle der ske en ulykke, hviler ansvaret ligeledes på ejeren. I et nyligt indgået samarbejde, tilbyder Altan.dk A/S og NIRAS A/S altaneftersyn. NIRAS forestår eftersynet og Altan.dk tilbyder at udskifte altanerne, hvis NIRAS finder det nødvendigt.   
 

Professionelt altaneftersyn

"Som Danmarks største altanvirksomhed, har vi opsat mange tusinde altaner. Vi kender til den absolutte nødvendighed af opmærksomhed på bygningers bæreevne, materialers levetid og i det hele taget den eksisterende altans beskaffenhed" fortæller adm. direktør, Casper Knudsen. 

 

Som reglerne er lige nu, er det op til ejerne/ejeren selv, at sikre, at altanerne er i forsvarlig stand. Men i ifølge Jørgen Nielsen, som er Professor på Build på Aalborg Universitet og ekspert i bærende konstruktioner, viser erfaringer, at det ikke altid bliver efterlevet. Jørgen Nielsen opfordrer således ejere af bygninger, som er opført fra slutningen af 1800-tallet til 1950’erne, til at få foretaget et altaneftersyn af en professionel.

 

Denne opfordring bakkes op af Altan.dk, da altaner fra den tid ofte vil have passeret deres forventede levetid. Samtidig kan det være svært for lægfolk, at inspicere eventuelle skader fordi de ofte vil optræde inde i murværket, i de indstøbte jernprofiler.

 

Altan.dk betaler tilstandsrapporten

Samarbejdet mellem NIRAS og Altan.dk, betyder, at de to virksomheder, som er eksperter på hver deres område, nu kan tilbyde uvildig og specialiseret altaneftersyn. NIRAS vil, som den uvildige ekspert, udføre selve eftersynet og herefter komme med en handlingsplan. Bliver konklusionen, at altanerne bør skiftes til nye, eller, at de eksisterende skal renoveres, står det kunden frit for, at vælge hvem der skal udføre arbejdet.

 

"Det er klart, at vi meget gerne vil forestå udskiftningen eller renoveringen, så hvis vi bliver valgt til opgaven, betaler vi til gengæld for den rapport som NIRAS udarbejder" forklarer Casper og fortsætter

 

"For os er det vigtigt at man gør det man er god til. Vi er rigtig gode til alt omkring altaner – ansøgningsprocessen, designet og selvfølgelig hele konstruktions- og monteringsfasen. Vi er en altanvirksomhed og ikke en ingeniørvirksomhed. Derfor skal vi ikke regne på din altan’s levetid. Det vil ikke være troværdigt, at gøre med den ene hånd, for så efterfølgende, at ville sælge nye altaner med den anden".

 

Derfor er samarbejdet med lige præcis NIRAS, som er en anerkendt specialist på området, en rigtig god løsning. Det er kundens garanti for, at alt bliver gennemført så korrekt og professionelt som overhovedet muligt. 

 

Eftersynet er delt ind i forskellige pakker, som du kan læse mere om på www.altan.dk hvor der også gives priseksempler. 

 

Altan-dk-før-altanrenovering
Altan-dk-efter-altanrenovering
 
 

Klik på pilene og se før- og efterbillede af de renoverede altaner. 

 

Kontaktinformation
Altan.dk
Æblegården, Næstvedvej 60
4180 Sorø
Tlf:+45 70 70 20 18
Email:   kontakt@altan.dk