3

BS Falsen leveret til Hørkær Have - i samarbejde med HHM

Selve bygningen bliver en U-formet karré, hvor bygningerne veksler i højden fra 6 til 11 etager. Over 8 km. BS False er leveret som pladefals/ vinduesfals til projektet.

Montagen af BS Falsen samt BS Spec Bundløsning er ved at nå sin afslutningen på dette kæmpe projekt i Herlev.  Projektet er på 22.739 m², og består af 264 lejligheder i op til 11 etager. 

 

BS Falsen - mere end bare end pladefals 

BS FALSEN monteres så den sikrer byggeriets linjer og betonpille-mål ved opretning af råhullerne på byggepladsen.  Afsætning af pladefalsen sker iht. arkitektens kotemål, murermål og pillemål. Dette sikrer ensartede linjer i byggeriet, og ved muret byggeri sikrer vi, at pladefalsene er monteret så bundside- og overliggerfals passer med murværket. 

Pladefalsene monteres umiddelbart lige efter råhusmontagen, og vinduer og døre kan monteres direkte i BS Falsen. 

- Direkte linjetab på 0,01 W/mK
- Færdigt EPD materiale / LCA Beregning
- Er vejrbestandig og formstabil
- Har en glat overflade
- Forenkler tømrer- og malerarbejde

 

Vi takker HHM for endnu et godt samarbejde 

Fra HHM.dk

Projektet er udført i et tidligt samarbejde mellem byggeriets parter. Og HHM har færdigprojekteret det, og er nu i gang med opførelsen. Byggeriet skal stå som et nøglefærdigt byggeri og skal præ-certificeres til DGNB-guld.

Totalentreprisen omfatter desuden færdigprojektering og udførelse af fælles opholdsarealer, parkeringsarealer og cykelparkering – herunder gårdrumsarealer, gangarealer, brandveje, håndtering af niveauforskelle til nabobebyggelser, affaldshåndtering, fælles varmecentral og fælleshus med bl.a. vaskeri og forsamlingslokaler.

Kontaktinformation