<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> CLT Denmark Priser og leverancer stabile
CLT Denmark

Annonce

CLT Denmark: Priser og leverancer stabile

Topbillede: I dag er CLT blevet tilvalgt som konstruktionsmateriale i næsten alt slags byggeri. Her en skitse af et højhus i Milwaukee leveret med CLT fra KLH, der også er leverandør til CLT Denmark.

 

 

 

Træbyggeri er i vækst. CLT Denmark mærker den voksende interesse og kan trods høj aktivitet love kunderne, at priserne ikke er på himmelflugt. - Vi fastholder priser og korte leverancetider, lover virksomheden.

 

CLT Denmark glæder sig over den høje aktivitet, der ifølge prognoserne nu er ved at toppe. Den øgede aktivitet har nemlig hjulpet til og sat gang træbyggerier i alle skalaer.

 

- Det er en generel accept af en ny standard, vi nu oplever. Bygherre og arkitekter anerkender fordelene ved øget anvendelse af træ - ikke bare i klimaregnskabet, men også i forhold til byggeprocessen og produktiviteten. Limtræ og CLT er i dag populære konstruktionsmaterialer, som nu også kan gøre sig gældende overfor de fleste andre materiale i forhold til pris og levering.

 

Vælter ikke læsset

Det voksende danske marked for anvendelse af CLT er baseret på leverancer fra udlandet. Men da træ er et let materiale, kan det transporteres langt uden at vælte klimaregnskabet. CLT Denmark har valgt at samarbejdet med verdens førende CLT-producent KLH, som fra Østrig har leveret clt til mere end 40.000 projekter over hele verden.

 

- Vi har valgt markedets bedste CLT-produkt. Det er konkurrencedygtigt på pris og vinder på kvalitet. Vi har trods høj efterspørgsel og aktivitet i verden omkring os formået at fastholde et fornuftigt supply i de seneste 12 måneder, og jeg tør godt love, at det ikke er stigende priser, der kommer til at vælte læsset, siger Per Thomas Dahl og tilføjer:

 

- Leveringstiderne afhænger af projekteringen, og her går der nemt 3-4 måneder inden vores leverandør kan trykke på startknappen. Men så går det også hurtigt. Skal det gå rigtigt stærkt, og er projektet færdigprojekteret, kan vi levere på helt ned til 3 måneder inkl. at vi laver produktionstegninger.

 

Gevinst på byggepladsen

En vigtig faktor for træbyggeriets gennembrud på det danske marked er de gode erfaringer, som konstruktører og entreprenører mærker ude på byggepladsen. Træ er et lettere materiale end de tunge traditionelle konstruktionsmaterialer. Det betyder, at mandskabet nemt kan håndtere CLT-elementerne, som kan løftes på plads uden brug af kraner i sværvægtsklassen, og derfor bliver byggetiderne kortere.

 

- Antallet af transporter med elementer til byggepladsen reduceres med op til 80%, og på byggepladsen kan entreprenører med hjælp af små kraner selv løfte de lette elementer på plads. Det sparer transport, materiel og mandskab og giver en lean byggeproces til gavn for produktiviteten, siger direktør Per Thomas Dahl, CLT Denmark.

 

CLT Denmarks produkter produceres som nævnt i skovbrug i Østrig, af bæredygtighedscertificerede producenter. CLT’en har naturligvis den rette fugtighed og en uhørt præcision på 1-2 millimeter. CLT Denmark er den eneste leverandør af svanamærkede konstruktionsmateriale.

 

- Vi har kæmpet for at få CLT ind som standard i dansk byggeri, og i dag må vi konstatere, at det faktisk er gået hurtigt. Når man står midt i det, kan man blive en smule utålmodig, men nu er det her, og der kommer meget mere af det, slutter Per Thomas Dahl.

Kontaktinformation
CLT Denmark A/S
Meterbuen 3
2740 Skovlunde
Tlf:61 95 33 54
Email:   info@clt-denmark.dk