CLT Denmark A/S

 

CLT betyder Cross Laminated Timber – krydslamineret massivtræ. Produktet er granlameller lagt fingersamlet i tvær- og længdegående retning. Det betyder meget stor styrke, høj lastkapacitet og dimensionel stabilitet.

 

CLT kan derfor bruges i alt slags byggeri til konstruktion af vægge, gulve, loft og tag. Lamellerne er limet sammen, lagt i pres og hærdet, og limen er helt fri for flygtige organiske forbindelser. Strukturen og hærdning betyder også, at CLT stort set ikke udvider sig eller krymper.

 

CLT Denmark baserer sine leverancer på KLH®, som er garanti for massivtræ produceret af tørret træ med en træfugtighed på 12%. Elementernes tykkelse og antallet af anvendte lag afhænger af de specifikke krav strukturelt og brandbeskyttelsesmæssigt.

 

KLH leverer elementer til hvert projekt specifikt tilskåret med avancerede CNC-styrede maskiner og overfladebehandlet efter krav fra projektmateriale. Det giver et konstruktionsmateriale, der leveres med tolerancer på kun 1-2 millimeter. Mere præcist bliver det ikke noget sted i byggeriet.

 

Elementerne leveres direkte til byggepladsen, hvor elementerne straks monteres af uddannet personale enten fra CLT Denmark eller valgte entreprenører.

 

CLT og klimaet

 

CLT Denmark kan i dag levere konstruktionsmaterialer med Svanemærke. Svanemærket er specifikt givet til CLT-elementer fra østrigske KLH, og det er det første og eneste konstruktionsmateriale med Svanemærke på det danske marked.

 

CLT Denmark anvender østrigsk træ, som er FSC eller PEFC certificeret. Det betyder, at der er tale om træ fra certificeret bæredygtig skovdrift.

 

Ud over bæredygtighed er en af de helt store gevinster ved CLT træets evne til at lagre CO2. CO2-regnskabet er også suverænt ved forarbejdning af træet, transport og i selve byggeprocessen.

 

En kubikmeter træ kan lagre cirka et ton CO2. Oveni kommer den gevinst, der fremkommer ved at tilvælge træ fremfor byggematerialer, der i fremstillingsprocessen udleder CO2. Her spares der tilsvarende cirka et ton CO2.

 

CLTs høje styrke og stabilitet betyder, at det kræver mindre plads i byggeriet. Det reducerer forbrug af andre byggematerialer. Og CLT giver klare fordele ved transport og fundering, fordi det er et relativt let byggemateriale.

 

Oftest vil CLT blive anvendt i kombination med andre byggematerialer. Dette giver god mening i forhold til bæredygtighed, men ofte også teknisk og økonomisk.