<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> CLT Denmark gaar i hoejden
CLT Denmark

Annonce

CLT Denmark går i højden

 

TRÆ hedder Danmarks højeste træhus og et af verdens 100 højeste træhuse. Det bygges med CLT, som leveres af CLT Denmark. På ganske få år har CLT erobret det danske marked, og CLT Denmark står i dag som en stærk kompetencepartner i forhold til leverance af CLT og limtræ.

 

TRÆ_Street View 1

Danmarks højeste træhus estimeres at være blandt de 100 højeste træhuse i verden. (Illustration: Flow Studio)

 

Totalentreprenør er Kaj Ove Madsen A/S Aarhus, som har lovet at Danmarks højeste træhus vil stå færdig på havnen i Aarhus i 2024. Det er tegnet af Lendager Arkitekter med MOE som ingeniør. Bygherre er PFA Ejendomme og Kilden & Hindby.

 

- Det er selvfølgelig spændende at være med til at arbejde i højden med CLT. Det er nyt herhjemme, men velafprøvet i udlandet, siger direktør Per Thomas Dahl fra CLT Denmark, som i dag står godt rustet såvel kompetencemæssigt og leverancemæssigt til kvalitetsbyggeri i træ.

 

- Vi har på få år gennemført meget byggeri med CLT fra vores østrigske samarbejdspartner KLH, og vi er fortsat de eneste herhjemme, der kan levere svanemærket konstruktionsmaterialer.

 

Kompetencepartner

Det er et stort og prestigiøst byggeri, som er sat i gang i det tidligere havneområde i det centrale Aarhus. Derfor blev der satset på at skabe en stærk dansk organisation, som kan samarbejde og videndele på bedste vis. Dermed kommer alle kompetencer i spil i såvel projektering som i forhold til byggeri og logistik.

 

- I den sammenhæng er vi altså en lokal, dansk partner, som deltager i projekteringen med masser af erfaringer og kompetencer. Vi kommer her til at stå til rådighed for totalentreprenør Kaj Ove Madsen A/S Aarhus og de udførende håndværkere, som skal monterer de bærende konstruktioner på byggepladsen, fortæller Per Thomas Dahl.

 

Danmarks højeste træhus estimeres at være blandt de 100 højeste træhuse i verden. Det kommer til at udforme sig som tre kontortårne, hvor det højeste bliver 76 meter med to mindre tårne på 29 meter ved sin side.

 

TRÆ_Street View 2

TRÆ er udformet som tre kontortårne, hvor det højeste bliver 76 meter med to mindre tårne på 29 meter ved sin side. (Illustration: Flow Studio)

 

 

TRÆ er navnet

Byggeriet er blevet døbt TRÆ, men kommer til at anvende en større palet af materialer. Fundament og bundplader bliver insitustøbt beton og betonelementer, ligesom trappe og elevatorkerner bliver insitustøbte. Den benyttede beton støbes med en cementtype med reduceret CO2-udledning. Herudover kommer montering af stål, træsøjler, trædæk og lette facadekassetter.

 

CLT Denmark har været pionerer for øget anvendelse af træ i byggeriet af hensyn til kravene om CO2-reduktion, men også meget mere end det. Med CLT-elementer har virksomheden haft held til at fremvise for den tøvende danske entreprenørbranche, at det faktisk er muligt i meget stor udstrækning at erstatte betonelementer med CLT-elementer. Det er, udover mere klimavenligt, også lettere i kilo og i håndteringen på byggepladsen, hvorfor der med CLT er store gevinster at hente i forhold til proces og logistik. 

 

- CLT vejer en brøkdel af beton, men med tilsvarende styrkeegenskaber. Hertil kommer, at vi med CLT kan arbejde med tolerancer helt ned på 1-2 millimeter, og det er uset i konventionelle konstruktioner. Vi får vores CLT fra verdens førende producent, der har leveret til mere end 38.000 byggerier i verden. I Danmark er vi kun lige begyndt, slutter Per Thomas Dahl.

Kontaktinformation
CLT Denmark A/S
Meterbuen 3
2740 Skovlunde
Tlf:61 95 33 54
Email:   info@clt-denmark.dk