GG 06-S1070382 kopier

En duft af godt indeklima

 

Indeklimaet er vigtigt – også i klimadebatten. Børnehuset Grønnegården slår to fluer med et smæk: Her myldrer børn fra Gladsaxe hver dag rundt i et rart og venligt træhus med et godt indeklima i et nyt hus med et suverænt klimaregnskab.

 

For næsten to år siden var arbejdet med at bygge en moderne og klimavenlig børnehave i fuld gang ved og i respekt for nogle af de sidste tilbageværende gårde i Gladsaxe.

 

På et grønt og skærmet område ved Gladsaxe Ringvej rejste sig et moderne og klimavenligt byggeri, som kommer til at danne ramme om dagligdagen for masser af børn i Gladsaxe.

 

Byggeriet tog afsæt i stedets historie og arkitektoniske arv, men som noget relativt nyt, så blev det uden de traditionelle betonelementer af hensyn til CO2-regnskabet.

 

De blev i stedet erstattet med CLT, som er trækonstruktioner produceret af certificeret træ, og CLT fra CLT Denmark er i dag det eneste konstruktionsmateriale i Danmark med Svanemærke.

 

- Træ optager under væksten masser af CO2, som forbliver lagret i træet. Der er altså bundet CO2 i Grønnegården, som derfor ikke bare er et CO2-neutralt byggeri. Det har allerede under træets opvækst bidraget positivt til reduktion af CO2, fortæller direktør Per Thomas Dahl, CLT Denmark.

 

GG 10-S10705489 kopier

 

Træ giver et rart indeklima

Børnehuset Grønnegården er naturligvis en af Gladsaxe Kommunes mest klimavenlige børneinstitutioner. Det har bygherre, arkitekt og entreprenører allerede pointeret ved flere lejligheder. Her har Verdensmålene været i fokus helt fra planlægningen af byggeriet.

 

Børnehuset Grønnegården har cirka 70 børn i alderen 0-6 år, som personelet åbnede dørerne for for godt et år siden, så i dag er det stedets brugere, børnene og personalet, som skal have det sidste ord:

 

- De fleste har en god fornemmelse, når de træder ind i et træhus. Her er en anden ro end i huse med hårde materialer som mursten og beton. Det har også noget at gøre med duften og træets venlige, imødekommende overflader. Det skaber hygge og tryghed, fortæller Helene Tang-Nielsen, børnehaveleder Børnehuset Grønnegården, og fortsætter:

 

- Det er min fornemmelse, at træet og det gode indeklima i høj grad bidrager til at skabe sunde og udviklende rammer for både børnene og  det personale, der har deres hverdag sammen i Grønnegården.

Kontaktinformation