<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Brandsikkerhed i top paa hoejhuse med Colts varme luftsluser
CO&LT

Annonce

Brandsikkerhed i top på højhuse med Colts varme-luftsluser

Brandsikkerheden er afgørende i høje byggerier som eksempelvis Thors Bakke, og med nye typer af Colts varme luftsluser udnyttes arealerne bedre samtidig med, at antallet af ydervægge reduceres i forhold til en kold luftsluse – godt for sikkerhed og økonomien.

 

Tekst af Jens Kisker

 

Der er flere muligheder for at etablere Colts varme luftsluser på byggerier i højden, som er nødvendige ved personredning, og der kan tages hensyn til både æstetikken og sikkerheden.

 

De lamelbaserede løsninger, som Colt tilbyder – f.eks. Coltlite - medfører en vandret opdeling, mens andre typer giver en lodret opdeling – Firelight3 for eksempel, forklarer Lars Larsen, indehaver af CO&LT ApS:

 

- Der er mange fordele ved de varme luftsluser. Der skal ikke være gennemgående kanaler og skakte som ved overtryksventilation. Derfor bliver der flere m2 pr. etage, som kan sælges til boliger, og da varme luftsluser yderligere er billigere såvel i anlæg som i drift, er der kun fordele ved denne løsningsmodel. Arealkrav og størrelser er varierende, men Coltlite eller Firelight3 brandventilation er rigtig gode produkter til løsningen.

 

IMG_3091

 

Enkel løsning med få fejlmuligheder

Tidligere gik man ud på en brandtrappe, som snoede sig ned langs hele bygningen, eller havde kolde luftsluser, men i dag kan bygherrer, ifølge Lars Larsen, med fordel benytte disse nye varme luftsluseløsninger.

 

- Indearealet er sikkerhedsmæssigt at betragte som udeareal, når der indsættes de DS/EN12101-2 godkendte enheder i facaden. Teknisk set er løsningen ganske enkelt, og der er få fejlmuligheder, hvilket er en ekstra sikkerhed ved systemet, siger han.

 

Læs også: Interview med indehaver af CO&LT ApS: Stigende krav til brandventilation - et gode for alle

 

Tænk med fra designfasen og få færre ydervægge

De moderne varme luftsluseløsninger er også en vigtig faktor for energiforbruget i en bygning, idet antallet af kolde ydervægge begrænses.

 

- Det er desuden den umiddelbart billigste løsning på en sikker flugtvej for beboerne, hvis uheldet en dag skulle være ude. Coltlite enhederne leveres med op til tre-lags glas og en U-værdi på omkring 1,0 W/m2K, hvilket sikrer energirammen. Det gælder naturligvis om at tænke løsningerne med allerede i designfasen, så arkitekter og ingeniører tager hensyn til dette i deres tegninger og planlægning af byggerierne, fortæller Lars Larsen og tilføjer, at Colt også forestår såvel samlet CE- mærkning som projektets godkendelse af tredjepart DBI eller RMG.

 

IMG_3135
 

OM CO&LT APS

CO&LT ApS arbejder med løsninger indenfor brandventilation og naturlig ventilation samt specialløsninger

til solafskærmning. De har arbejdet med Colt Internationals brede produktprogram gennem de seneste 25 år og har stor ekspertise og erfaring inden for området. CO&LT tilbyder rådgivning i designfasen og kan

efterfølgende levere de nødvendige produkter - eller virksomheden kan tilbyde et samlet, færdigt projekt

inklusive montage og myndighedsgodkendelse.

 

CO&LT er certificeret i.h.t. DBI Retningslinje 001 og 002 til projekter indenfor mekanisk og termisk brandventilation, og deres produkter er certificeret i.h.t. DS/EN12101.

Kontaktinformation
CO&LT ApS
Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf:4870 2280
Email:   info@colt.dk