<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Stigende krav til brandventilation et gode for alle
CO&LT

Annonce

Stigende krav til brandventilation - et gode for alle

Brandventilation fra CO&LT er fællesnævneren for en række særdeles forskelligartede byggerier i Danmark. Den røde tråd er kravet om kompromisløs kvalitet.

 

Tekst af Frank Ulstrup

 

Hvad har Skuespilhuset, Operaen og stort set alle affaldsforbrændinger og kraftværker i Danmark med hinanden at gøre?

 

Ikke meget skulle man synes, men én fællesnævner har de dog: Nemlig, at deres brandventilations-systemer kommer fra Esbjerg-virksomheden CO&LT, der gennem 30 år har importeret og solgt de internationalt anerkendte COLT-produkter fra Colts fabrikker i Tyskland, Holland og Storbritannien.

 

Og spørger man den ene af indehaverne, Lars Larsen, om anledningen til at netop hans produkter anvendes på så forskelligartede og prestigefulde byggerier, skal han først sluge en pæn portion jysk beskedenhed. Men så kommer svaret også:

 

- Jamen det er jo fordi, det er kvalitet, der ikke bare lever op til de mange brandtekniske krav, men også kan holde til vind og vejr i de ofte stor højde, hvor de monteres, siger han og nævner, at faktorer som U-værdier og lydisoleringsevne også er et voksende fokuspunkt for mange bygherrer og rådgivere.

 

- Vælger man brandventilation fra os, får man ikke den billigste løsning, men den bedste. Derfor har vi også leveret et stort antal brandventilationsenheder og erstatningsluftsvinduer til medicinalindustrien i de seneste år.

 

20170424_111321

 

Læs også: Interview med Lars Larsen fra CO&LT ”Brandventilation fra CO&LT giver sikkerhed – også til højhusene”

 

Samme princip men højere standard

For i sin essens er det det, systemerne består af: En brandventilationsenhed, der ofte er udformet som et stort ovenlysvindue, åbner i tilfælde af brand og lader varme og røg ventilere ud af bygningen. Dertil kommer erstatningsluftsvinduer i terrænniveau, der som navnet antyder, lader ny luft strømme ind i bygningen.

 

Hele pointen er at få røg og varme ud af bygningen, så brandvæsenet kan orientere sig, når de når frem, og så ophobning af eksplosive og giftige røggasser forhindres. For at den operation kan lykkes, skal der i sagens naturlukkes luft ind i bunden af bygningen.

 

Masser af nye krav

Ud over at brandventilationen både fås som termisk- og mekanisk ventilation, har principperne ikke ændret sig nævneværdigt i de 30 år Lars Larsen har været i branchen. Det, der derimod har ændret sig, er, de krav og standarder som både materiel, leverandør og medarbejdere skal leve op til, fortæller han:

 

- Der er sket en meget stor og positiv udvikling over de seneste 20 år, som har gjort branchen endnu mere professionel. Det drejer sig primært om de krav, vi som leverandør skal leve op til – f.eks. er vores kvalitetssikringssystemer genstand for en årlig audit. Dertil kommer at både virksomhed og hver enkelt medarbejder skal være certificeret og kompetent på en lang række områder.

 

-I sidste ende betyder det større sikkerhed og færre ulykker som følge af brand, så det kan vi kun være rigtig godt tilfredse med, lyder det fra Lars Larsen.

 

Kort om CO&LT:

  • CO&LT ApS arbejder med løsninger indenfor brandventilation og naturlig ventilation samt specialløsninger til solafskærmning.

 

  • Virksomheden er certificeret i.h.t. DBI Retningslinje 001 og 002 til projekter indenfor mekanisk og termisk brandventilation. Dens produkter er certificeret i.h.t. DS/EN12101.

 

  • Ud over at levere de ønskede produkter, tilbyder man aktiv del i projekteringen, montage og myndighedsgodkendelse.

 

Kontaktinformation
CO&LT ApS
Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf:4870 2280
Email:   info@colt.dk