<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Brandventilation fra Colt Danmark giver sikkerhed ogsaa til hoejhusene
CO&LT

Annonce

Brandventilation fra Colt Danmark giver sikkerhed – også til højhusene

Med 30 års erfaring i bagagen har Colt i Danmark rig erfaring med brandventilation af høj kvalitet. Det gælder både inden for generel brandventilation og varme luftsluser specifikt til landets høje bygninger.   

 

Der bygges ikke bare meget, men også højt i Danmark anno 2019. I tilfælde af brand nødvendiggør det derfor stor sikkerhed og brandventilationsløsninger, der kan varetage både de lave og høje bygninger:

 

- Vi skelner mellem to slags brandventilation: Dels de varme luftsluser, som vi anvender til byggerier over 20 meter, og dels den mere generelle brandventilation, der sikrer en høj kvalitet – også til lavere bygninger, forklarer CO&LT Skandinavien´s direktør Lars M. Larsen, der har 30 års erfaring på området.

 

Novo Nordisk, Hillerød - Firelight DUO

 

Varme luftsluser til højhusene

- I dag stilles der – heldigvis – høje krav til brandventilation. Når det f.eks. gælder højhuse, kan vi installere varme luftsluser, som er et lovkrav, for at sikre en effektiv og røgfri evakueringsmulighed fra alle etager. Slusearealet vil i daglig brug være normalt opvarmet gangareal, men når brandventilationen åbnes, ændrer sluses status til udeareal og sikrer dermed en røgfri evakuering. Til luftsluserne bruges stort set altid lamelbaserede enheder som Coltlite, da de skaber et meget stort aerodynamisk areal i forhold til hvad en dør eller et vindue kan præstere, fortsætter Lars M. Larsen.

 

Colt’s varme luftsluser finder i dag anvendelse både til renoveringer og en lang række nybyggerier. Produkterne er certificeret efter DS/EN 12101 og kan desuden også bruges til erstatningsluft.

 

Den generelle brandventilation

Når det kommer til den mere generelle brandventilation udfører Colt løsninger til steder, hvor der er behov for høj kvalitet. Produkterne skaber ikke kun store, effektive arealer. De garanterer også, at der ikke sker nogen form for kondensdannelse, hvilket er et krav i bl.a. medicinalindustrien. Det er således løsninger, der er blevet brugt til bl.a. Novo Nordisk, kraftværker og affaldsforbrændinger, hvor Colts produkter er blevet anvendt gennem de seneste 30 år.

 

- Kvalitet hænger sammen med pris, og her er tale om et unikt produkt af en meget høj kvalitet. Da vi dækker hele det europæiske marked, er vores produkter meget gennemdokumenterede, fordi vi i kraft af vores volumen, markedsmæssige bredde og lange erfaring kan lave langt flere tests. Det betyder også, at vi har et meget bredt produktsortiment, der også kan håndtere helt specielle forhold såsom f.eks. kraftværker i 80 meters højde eller bygninger som Operaen og Skuespilhuset, siger Lars M. Larsen.

 

Trianglen, Esbjerg - Coltlite varme luftsluser

 

Læs også: Indlæg af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen: Arkitekter! Tænk terrorsikring ind fra starten

 

Kontinuitet og den højere standard

Han har været med i alle tre årtier, siden den 88 år gamle tyske virksomhed Colt International startede op i Danmark, og han repræsenterer dermed både en dansk afdeling med stor kontinuitet og en international virksomhed med løbende og ajourført produktudvikling. Der er på alle måder løbet meget vand i åen siden dengang for 30 år siden – og dét til den positive side:

 

- I dag er det bl.a. lovpligtigt med et årligt serviceeftersyn af brandventilationsanlæg. Tilsvarende er det et krav, at firmaer, der arbejder med brandventilation, er certificerede iht. DBI retningslinje 001 og 002, og hvert år udføres der audit af DBI, som sikrer, at alle krav overholdes. Det er jo kun godt, fordi det både giver os og kunden en sikkerhed for, at tingene er i orden og af en helt anden og højere standard end førhen.

 

Colt har egen serviceorganisation og kan i dag levere brandventilation til alle typer byggerier. Virksomheden har personcertificerede medarbejdere til både termisk og mekanisk brandventilation og kan bl.a. præstere U-værdier, dvs. varmeisoleringsevne, der er unikt lave på markedet.

 

Lisbjerg Forbrænding - Apollo ATI
Kontaktinformation
CO&LT ApS
Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Tlf:4870 2280
Email:   info@colt.dk