<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> CSK Staalindustri Staal er et af de mest velegnede byggematerialer til genanvendelse og up cycling
.-.
CSK

Annonce

CSK Stålindustri: Stål er et af de mest velegnede byggematerialer til genanvendelse og up-cycling

Stål giver ikke kun arkitekturen en klar designprofil og lang levetid. Det giver også miljømæssige gevinster til byggeriet, da det er et af de allermest velegnede byggematerialer til genanvendelse og up-cycling.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

Hos Dansk Stålinstitut påpeger man, at stål ikke er noget, vi forbruger. Det er noget, vi låner. Man sigter her til stålets fordele i forhold til miljø, genanvendelse og up-cycling, da det i kraft af sine magnetiske egenskaber et let at adskille fra andre materialer. Det kan man kun skrive under på hos CSK Stålindustri:

 

- Vi lever i en bæredygtigt bevidst tid, og her indtager stålet en stærk position i feltet i forhold til nuet og fremtiden. Stål aflejrer ikke store mængder forurenende restaffald til naturen. Og efter et byggeris levetid kan det ikke alene genanvendes, det kan også up-cycles og forædles til endnu bedre stål.

 

Det grønne stål
Sådan lyder det fra projektdirektør Steen K. Bojesen hos CSK Stålindustri, der er en af landets førende specialister i alle typer stålkonstruktioner. Her er man ikke i tvivl om, at stålet både er nutidens og fremtidens byggemateriale.

 

Til byggeri er det måske endda det materiale, der er bedste egnet til både genanvendelse og up-cycling. Efter endt brug kan stålet således indgå i stålkredsløbet igen og igen. Hvis genanvendelse tænkes ind i et byggeri i planlægningen, og hvis man vil sikre en miljørigtig og effektiv genanvendelse efter byggeriets levetid, er stål således et rigtig fornuftigt valg.

 

Læs også: CSK Stålindustri – stål til fremtiden

 

Fleksibilitet og frihed til design
Og det grønne perspektiv er langt fra den eneste fordel ved stålet som byggemateriale:

- Stål er fleksibelt. Det er stærkt, og det er let i forhold til brudstyrke. Det giver masser af muligheder for at samle delelementer til en helhed på en ny måde, og det er en økonomisk attraktiv løsning. Og så giver det store fordele i forhold til frihed til design og udformning, fordi det i meget vid udstrækning kan tilpasses det enkelte projekts ambitioner og krav, fortæller Steen K. Bojesen.

 

CSK Stålindustri varetager i dag alle typer opgaver inden for stålkonstruktioner, specialdesign, trapper, værn og altaner i egenproduktion, hvilket bl.a. gør arbejdsgangen kortere for bygherre og mindsker risikoen for fejl. Samtidig sætter virksomheden en ære i totalleverancer, der følger hele processen fra start til slut inkl. projektering, rådgivning og montage.

 

Senest blev CSK Stålindustri hædret med Dansk Stålpris 2018, som Dansk Stålinstitut uddeler hvert andet år for at tilskynde kreativ og enestående brug af stål i arkitektur, byggeri og infrastruktur.

 

Læs også: CSK Stålindustri – BLOX vinder Dansk Stålpris 2018

 

Kontaktinformation
CSK
Sdr. Thorstedvej 1
7700 Thisted
Tlf:9617 7000
Email:   sales@csk.dk
CSK