DAMPA_Klimaloft_786x

Klimaloft og diffus ventilation giver et god totaløkonomi og et godt indeklima

Hvis du tænker indeklimaet ind fra starten af dit bryggeprojekt, sikrer du den bedste løsning på indeklimaet, uden at du behøver at gå på kompromis med bæredygtigheden eller totaløkonomien

Flere undersøgelser har vist, at et dårligt indeklima har stor betydning for de ansattes ve og vel, og i sidste ende kan det også ses på bundlinjen. 

 

I en undersøgelse foretaget blandt danske kontoransatte tilkendegav hver femte, at indeklimaet på deres arbejdsplads var dårligt eller meget dårligt. 65 % svarede, at de af og til eller ofte er mindre effektive på grund af det dårlige indeklima. De faktorer, der kendetegnede et dårligt indklima var bl.a. for varme kontorer i sommermånederne (57 %), for kolde kontorer i vintermånderne (35 %), dårlig luftkvalitet (41 %), træk (28 %) og for meget støj (41 %). 

 

Den nedsatte produktivitet og de ekstra sygedage, som det dårlige indeklima kan resultere i, kan i sidste ende mærkes på bundlinjen. Engelske beregninger anslår, at dårligt indeklima alene i England koster omkring 350 millioner pund om året som følge af blandt andet produktionstab.

 

Optimer indeklimaet med klimalofter 

Hos DAMPA, der producerer akustikløsninger i metal til loft og væg, har man altid haft fokus på at skabe et godt indeklima via gode akustiske forhold. De perforerede metallofter egner sig dog til meget mere end blot akustik.

 

”Loftet er en intelligent størrelse, som kan rumme mange forskellige funktionaliteter, såsom ventilationtemperatur og lys” fortæller Tue Hansen, projektrådgiver hos DAMPA og fortsætter:

 

”Vores DAMPA Klimaloft skaber et behageligt og sundt indeklima uden træk-, kulde- og støjgener og med en rumtemperatur, der konstant tilpasses hver enkelt person i rummet''.

 

En værdifuld kombination

En kombination, som både er til glæde for totaløkonomien og den bæredygtige agenda, er DAMPA Klimaloft og diffus ventilation.

 

”Ved at kombinere klimaloft og diffus ventilation med vores perforerede metallofter slår man tre fluer med et smæk: Et og samme loft klarer både akustikken, temperaturen og ventilationen” fortæller Tue Hansen og uddyber

 

”Det har også den fordel, at loftfladen bliver helt plan og ensartet, da al teknikken er gemt bag de demonterbare lofter”.

 

Med DAMPA® Klimaloft slipper man for installation af andre traditionelle varme/køleelementer i rummet. varme eller kulde vil sive ned gennem perforationerne i loftpladerne og fordeles i hele rummet.

 

Godt indeklima og en god totaløkonomi

Et klimaloft kan isoleret set være en forholdsvis stor investering. Men kigger vi i stedet på totaløkonomien, ser det anderledes ud.

 

”Driftsmæssigt er et DAMPA® Klimaloft væsentligt billigere end et traditionelt køle-/varmeanlæg. Samlet set vil fordelene omkring den energibesparende drift og et større velvære blandt medarbejderne give en klar økonomisk fordel, hvor investeringen i et klimaloft vil være tilbagebetalt over en kort tidshorisont” fortæller Tue Hansen, og afslutter:

 

”Yderligere vil den nemme installation og demontage af vores metallofter betyde lavere udgifter til vedligehold- og driftsøkonomi, som samlet vil resultere i lavere totalomkostninger for byggeriet”.

 

Bæredygtighed på dagsordenen 

Gennem de sidste mange år har DAMPA arbejdet aktivt med bæredygtighed.

 

”Vi skal have endnu mere fokus på bæredygtighed i fremtiden. Ved at producere metal fra genanvendt materiale, bruger man kun omkring 10 % af ressourcerne i fremstillingsprocessen. Vi har derfor stort fokus på genbrug og genanvendelse af materialet” siger Michael Nykjær, adm. direktør hos DAMPA, og uddyber

 

”Vi arbejder ud fra tankegangen ’Reduce – Reuse – Recycle’, så vi sikrer, at bæredygtighed altid er i fokus”.

 

Udover det daglige fokus på bæredygtighed, har DAMPA udarbejdet tre EPD’er på hhv. stål, aluminium og klimalofter, så alle virksomhedens loftløsninger kan indgå i certificerede byggerier såsom DGNB, LEED eller BREEAM.

 

Læs mere om deres arbejde omkring bæredygtighed her.

Kontaktinformation

  • DAMPA ApS Head Office
  • Højeløkkevej 4a, 5690, Tommerup
  • Tlf: (+45) 63 76 13 00
  • Web: https://dampa.com/da/
  • Email : dampa@dampa.dk