<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Certificering kvalificerer bygningen ogsaa i kroner og oerer
Fischer Gardiner

Annonce

Certificering kvalificerer bygningen – også i kroner og ører

Det er en omfattende og dokumentationstung proces at lade sit byggeri certificere. Bæredygtighed handler ikke kun om tykke vægge og tang på taget, men er en kompleks størrelse med rigtig mange aspekter, som oven i købet kan være modsatrettede. Det er da også langtfra alle byggerier, der har en bæredygtig certificering. Det er noget, bygherren vælger til.

 

Foto: Rasmus Hjortshøj. Fischer har leveret ind- og udvendig solafskærmning til Rambølls hovedkvarter i Esbjerg. Certificering: DGNB. 

 

- En bygning kan være nøjagtig lige så bæredygtig uden certificering som en med certificering. Den store forskel er, at du med en certificering har fået dit byggeri vurderet af en tredjepart. Bæredygtigheden er ikke noget, du som bygherre selv påstår. Det er dokumenteret, og det er mere troværdigt, siger arkitekt M.Arch og DGNB konsulent, Casper Østergaard Christensen, som har været projektleder på ”Guide to Sustainable Certifications”, en analyse af ti certificeringsordninger.

 

Læs også: Interview med arkitekt MAA, Ph.d. Rob Marsh, bæredygtighedschef, C.F. Møller: Lavenergiarkitektur har brug for nye strategier

 

- Et certificeret byggeri er mere værd i kroner og ører end et uden certificering, selvom det er ligeså bæredygtigt. Certificeringen forankrer så at sige bygningens værdi.

 

Casper Østergaard Christensen mener også, at en certificering er en kvalitetssikring og en bevidstgørende proces, som kan være med til modvirke mange fejl og mangler, fordi man tænker sig ekstra om i byggeprocessen. På denne måde kan man få et byggeri af en højere kvalitet, uden at det nødvendigvis bliver dyrere, men forhåbentlig kan man spare penge ved at undgå udbedringer og byggeskader.

 

- Når et byggeri skal igennem en certificeringsproces, er både bygherre og rådgiver tvunget til, på forhånd at tænke bygningen igennem i alle led og på alle niveauer. Man gør op med ”vi plejer”-vanen, fordi man skal tage stilling til produkter, materialer og processer. Der er forskellige tests både før og efter byggeriet, som dokumenterer, at man holder, hvad man lover. En certificering gør dermed op med varm luft, ligesom den også er en bevidstgørende proces, som giver ny indsigt i bæredygtighed og alle dens aspekter. Vi får en mere ensartet opfattelse af, hvad bæredygtighed handler om – og dermed også et fælles sprog, påpeger Casper Østergaard Christensen.

 Læs hele artiklen med Casper Østergaard Christensen i Fischers Vidensbank

 

Fischers egenproducerede zip screens er blevet evalueret inden for certificeringsordningerne BREEAM, LEED og DGNB og bidrager dermed med point til en bæredygtig certificering. Læs mere her.

 

Kontaktinformation
Fischer Gardiner
Holmstrupgaardvej 4
8220 Brabrand
Tlf:70154055
Email:   fischer@fischergardiner.dk