<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Komproment Groen omstilling og dokumentation handler om trovaerdighed
KOMPROMENT

Annonce

Komproment: Grøn omstilling og dokumentation handler om troværdighed

Mange produkter fra Komproment er designet for adskillelse og kan langt hen ad vejen genbruges. At bidrage til en grøn omstilling handler om troværdighed – og her rækker det ikke med snak alene, lyder det fra Komproment.

 

IMG_20210218_092703
 

Det var derfor slet ikke nogen dårlig ide, da den nordjyske tag- og facadeleverandør Komproment for syv år siden besluttede sig for at tænke den grønne omstilling ind i forretningsplanen.

I dag er store dele af virksomhedens produktprogram nemlig designet efter Cradle to Cradle principperne, mens andre produkter er udstyret med EPD’er og såkaldte materialepas.

Og efterspørgslen på den type gennemdokumenterede produkter går kun én vej, siger virksomhedens CSR- & Miljøchef, Mads Røge:


- Vi oplever en meget stor efterspørgsel på EPD. Det handler jo om, at en EPD eksempelvis bidrager positivt til et DGNB-certificeret byggeri og dermed skaber værdi for både bygherre og arkitekter, siger han.

 
Komproment (3)
 

En investering i fremtiden

At udarbejde en EPD ser Komproment som en solid investering i fremtiden. Men den er både tidskrævende og ret så omkostningstung for virksomheder af Komproments størrelse, fortsætter Mads Røge:

-Derfor handler det hele tiden om at sætte ind der, hvor det giver mest mening, siger han og vender tilbage til det med troværdigheden. Den er helt afgørende:

- Det er meget vigtigt for os, at vi ikke lover mere, end vi kan holde. De gode intentioner må ikke drukne i flotte strategier og langsigtede visioner. I stedet skal vi tage udgangspunkt i den situation, som vi står i lige nu, og levere løsninger, der fungerer i praksis, lyder det.

 
 

Et klap på skulderen

Og noget tyder på, at det ikke bare er kunderne, men også eksperter inden for bæredygtighed, der tror på Komproments produkter.

I hvert fald har virksomheden, der primært arbejder med tegl, naturskifer og beton til tag og facadesystemer, modtaget flere priser – heriblandt SME Star Award og Byggeriets Miljøpris – begge i 2018.

Komproment fik priserne for at have udviklet bæredygtige samt konkurrencedygtige facade- og tagløsninger, med fokus på design for adskillelse og for at tænke grøn omstilling ind i forretningsmodellen.

Det var skønt klap på skulderen, siger Mads Røge:

- Vi synes selv, at vi har lagt os i selen ved at forsøge at tænke bæredygtighed ind. På den baggrund er det selvfølgelig skønt, når både kunder og eksperter kvitterer for indsatsen. Det giver os mod på meget mere, smiler Mads Røge.

 

Kontaktinformation
KOMPROMENT ApS
Jellingvej 11
9230 Svenstrup
Tlf:96 52 07 10
Email:   salg@komproment.dk