<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Groenne tage er mere end en fryd for oejet det er sund fornuft
Smekab Citylife

Annonce

Grønne tage er mere end en fryd for øjet - det er sund fornuft

Har du nogensinde hørt om de hængende haver i Babylon? Ifølge legenden beordrede den babyloniske konge Nebukadnesar II opførelsen af ​​de hængende haver, som en gave til sin kone. Hun savnede de grønne bakker fra sit hjemland så meget, at kongen lod en spektakulær bygning dække af planter og træer, og derved skabte han et af verdens syv vidundere fra oldtiden. 

 

Dette var sandsynligvis verdens første grønne tag, og det første forsøg på at forene bygninger og byer med naturen.

 

Behovet for mere grønt i byerne er vigtigere i dag end nogensinde. Bier bestøver omkring 100 plantearter, som tilsammen brødføder ca. 90% af jordens befolkning. De livgivende insekter er i kraftig tilbagegang, så vi har har brug for biodiversitet.

 

Læs også: Gode byrum øger menneskers trivsel

 

pin-system-round
Pin System (rund model) med sedumtag forbedrer mikroklimaet for de livgivende insekter 

 

En metode til at bringe mere vegation ind i byen, er ved at beplante tagene. Der er masser af uudnyttet plads over vores hoveder, som kan bruges til netop dette formål. Derfor tilbyder vi en række forskellige overdækninger, som fås med grønne tage. 

 

Sortimentet inkluderer:

 

edge-aureo-sedum
Edge cykeloverdækning (venstre) og Aureo Velo cykeloverdækning (højre) er også pæne fra oven

 

Naturen klarer selv vedligeholdelsen

Med regnvand og tørkeelskende planter fra sedumfamilien, kræver vores grønne tage absolut ingen vedligeholdelse. De behøver ikke at blive vandet, og ingen er nogensinde nødt til at klatre op på taget, for at “slå græsplænen". 

 

Vegetationslaget ligger på et vandtæt panel i et specielt “bad”, og dræning opnås på flere måder, som f.eks. gennem benene på overdækningen. Med et grønt tag, skaber man et lille stykke natur med stor betydning.

 

Der er mange fordele ved grønne tage:

  • De absorberer og holder på ​​regnvandet, hvilket reducerer belastningen af kloakkerne markant ved skybrud og kraftige regnskyl.
  • Det absorberede vand fordamper af sig selv, og afkøler luften i processen.
  • Grønne tage skaber et naturligt habitat for insekter, og øger biodiversiteten i byerne.
  • Planterne på taget binder støv og andre luftpartikler, og bidrager dermed til en bedre luftkvalitet.
  • Beboere med udsigt til et beplantet tag, får et stykke levende natur med diversitet og årstidernes farvespil.

 

Grønne tage er blot én metode til at gøre byerne smukkere og mere klimavenlige, men vi synes det er et smukt, oplagt og effektivt tiltag, som vi ønsker at bidrage med.

 

pin-system-square
Pin System (firkantet model) med et grønt tag, der står i skarp kontrast til byens beton og asfalt
Kontaktinformation
Smekab Citylife
Ørestads Boulevard 73
2300 København
Tlf:+45 2369 7676
Email:   per.bruun@saferoad.dk