<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> HiCon Udskiftning af altaner paa funkis ejendom paa Christianshavn
.-.
Udskiftning af altaner på funkis-ejendom på Christianshavn

Annonce

Udskiftning af altaner på funkis-ejendom på Christianshavn

Boligkomplekset ”Ved Volden” på Christianshavn er bygget i 30’erne og smukt placeret lige inden for Københavns volde og blev i sin tid præmieret for godt boligbyggeri.

 

Ejendommen består af tre længer og rummer i dag 177 lejligheder og er fundet bevaringsværdigt i klasse 4, hvilket bl.a. betyder, at facadens udtryk er fredet. De oprindelige altaner fra 1930’erne begyndte ved overgangen til det nye årtusinde at trænge til udskiftning.

 

Dog har bygningsreglementet og kravene til altanbyggeri har ændret sig en del siden 1930’erne. At erstatte de gamle betonaltaner med nye identiske betonaltaner ville ikke være en reel mulighed, fordi kravene til nyttelast er øget væsentligt. En løsning i traditionelt beton ville belaste bygningen mere, end den ville kunne klare. Derfor måtte man tænke anderledes.

 

Nye altaner af højstyrkebeton

Hi-Con blev kontaktet for at komme med et bud på en altanløsning, der kunne opfylde både de æstetiske og konstruktionsmæssige udfordringer. Hi-Cons løsning var ganske simpelt en kopi af den gamle altan: En betonaltan med kurver på brystningen, dog med den væsentlige ændring, at altanen blev støbt i højstyrkebeton.

 

Netop udskiftningen af materialet betød, at altanerne kunne se ud som de gamle, men støbes tyndere. De kunne dermed leve op til kravene om at bevare det arkitektoniske udtryk samtidig med, at de byggetekniske krav kunne overholdes.

 

Materialet garanterer også en langt stærkere og mere holdbar løsning end ved støbning i traditionelt beton.

 

Uforudsete udfordringer

De nye altaner fra Hi-Con kunne produceres som præfabrikerede elementer og derefter monteres på bygningen vha. beslag og indlimede gevindstænger. Til at forestå udskiftningen af altanerne blev Øens Murerfirma valgt som hovedentreprenør. Byggeleder Christian Peick fortæller:

 

- Erstatningen af de første køkkenaltaner forløb som planlagt, men ved altanerne i gården stødte vi ind i uforudsete problemer. Ved standardaltanerne var der forudsat en dæktykkelse på 14 cm, men efter nedskæringen viste det sig, at den nogle steder var helt nede på 12 cm.

 

Øens Murerfirma iværksatte en række trækprøver og tests, hvorefter man i dialog med Hi-Con gik i gang med at finde en ny løsning til ophæng af nichealtanerne. Christian Peick slutter af:

 

- Sparringen med Hi-Con i forhold til at finde en ny ophængsløsning har været super fin. Jeg har været meget glad for vores dialog og Hi-Cons rådgivning, og i stedet for den planlagte beslagløsning, blev løsningen en kombination af en indskudt plade i murværket og en skjult søjle bag altanen, stag og beslag.

Kontaktinformation
Hi-Con A/S
Hjallerup Erhvervspark 1
9320 Hjallerup
Tlf:+45 9828 3720
Email:   jnt@hi-con.dk
HiCon-Udskiftning-af-altaner-paa-funkis-ejendom-paa-Christianshavn