<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Optimerede processer og besparelser med h jstyrkebeton
.-.
Optimerede processer og besparelser med højstyrkebeton

Annonce

Optimerede processer og besparelser med højstyrkebeton

Når du vælger at arbejde med højstyrkebeton i dit byggeprojekt, medfølger der et hav af fordele: en styrke næsten som stålet, betonens formbarhed, en enorm tæthed og slanke elementer. Men hvad betyder alle disse egenskaber egentlig for byggeprocessen? Skoleparken i Hillerød er et fremragende eksempel på lige præcis det udbytte, som bygherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter kan opnå ved at anvende højstyrkebeton i deres byggeproces. Et om-fattende renoveringsprojekt af blandt andet ejendommens 330 altaner, som Hi-Con bød med en løsning på. 


Procesoptimering med højstyrkebeton 

Da Hi-Con modtog det oprindelige udbudsmateriale for renoveringen af ejendommens 330 al-taner, bestod det af en altanløsning i flere elementer. Blandt disse elementer hørte der blandt andet et punktfundament i form af en søjle på 250 mm, en beklædning af altanernes brystninger med hele mursten og almindelig beton som materiale. En altanløsning med en totaltykkelse på brystningerne på 208 mm og rigtig mange kranløft. 

Men Hi-Con bød ind med en løsning i CRC i2® højstyrkebeton, der kunne optimere både ar-bejdsgangen, totaløkonomien samt resultatet. Den alternative løsning på altanen lød først og fremmest på en udkraget løsning fremfor en søjleunderstøttet løsning. Det betød at man med Hi-Cons løsning kunne undvære den 250 mm brede søjle, der ellers skulle være placeret inde på altanerne og ført laster til punktfundamenterne. Den udkragede løsning ville derfor i høj grad gavne altanens anvendelighed. 


Hi-Cons alternativ bød ydermere på en reducering af altanernes brystninger. I stedet for at be-klæde altanerne med hele musten, foreslog Hi-Con at støbe altanerne mod en overfladedug, således altanerne kunne nøjes med at blive beklædt med 40-50 mm teglskaller i stedet for hele mursten. Denne løsning samt materialets slankhed kunne reducere tykkelsen af altanens bryst-ning med knap 100 mm - en løsning der ville forstørre altanernes areal med op til 3m2 og dermed betyde mere altanareal til ejendommens beboere og samtidig skabe et lettere og slankere ud-tryk. 

Kontaktinformation
Hi-Con A/S
Hjallerup Erhvervspark 1
9320 Hjallerup
Tlf:+45 9828 3720
Email:   jnt@hi-con.dk
Optimerede-processer-og-besparelser-med-h-jstyrkebeton