<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vi kan godt lide n r det er sv rt
.-.

Annonce

"Vi kan godt lide, når det er svært"

 

Hos Hi-Con A/S, der fra starten specialiserede sig i altaner, trapper og facader i højstyrkebeton, er fokus ikke længere kun på produktion. I stedet er viden, innovation og samarbejde nu kernen i virksomheden.

 

Tekst af Jari Nielsen

 

Hi-Con ser sig selv som en vidensvirksomhed, der lever af at levere løsninger i ultra high performance højstyrkebeton. En betontype, der oprindeligt er udviklet til brug i havvandskonstruktioner.

 

- Det er ultimativt stærkt, holdbart og brandsikret og dokumenteret for alle de her ting, så det har rigtig mange forskellige anvendelser, siger projektleder hos Hi-Con Tommy Bæk Hansen.

 

Spektret går fra boligbyggeri og infrastruktur over møllekonstruktioner til kystsikring. Boliger er stadig det største forretningsområde, og et af de seneste eksempler fra Hi-Con er forårets levering af facadeplader, altaner og sandwichelementer m.m. til nybyggeriet Herningsholm Erhvervsskole. I alt 370 elementer, hvoraf de fleste er forskellige, hvilket udfordrede både på projekterings- og montagesiden.

 

Læs mere om Glas og Facader

 

Betonen, Hi-Con arbejder med - CRC i2-højstyrkebeton - anvendes ikke som standardmateriale. Det foregår altid i tæt samarbejde med ingeniører og arkitekter.

 

- De sidder med specialviden omkring f.eks. arkitektur, og vi ved, hvordan vi skal få det til at arbejde sammen med deres viden, siger Tommy Bæk Hansen:

 

- Længe inden, vi havde en ordre, var vi inde at diskutere med arkitekten, så idéen og udtrykket kunne realiseres. Vi snakker med folk og venter ikke på, at de kommer til os. Vi har lært, at hvis vi ikke går ud og hjælper og samarbejder med folk, så sker der ikke noget.

 

Læs mere om Beton

 

Opsøger udfordringerne

Kontakten til projektet kom i dette tilfælde i stand via arkitekten - C.F. Møller - som Hi-Con tidligere har arbejdet sammen med. Mange af Hi-Cons samarbejdspartnere er gengangere.

 

- Materialet kan så meget, og vi har så bred en viden. Vi håber på at blive udfordret, siger projektlederen.

 

Leverancerne til Herningsholm Erhvervsskole krævede, at både produktions- og montagekoncepter skulle udvikles. Hi-Con laver løbende større og mindre justeringer, når det er nødvendigt. En række relativt tynde sandwichelementer til siddenicher i altangangene krævede f.eks. massive ændringer i måden at arbejde på, og Hi-Con var i dialog med både arkitekter og leverandører af isolering og formstøbning. Projekteringen af de mange forskellige elementer krævede også, at man indførte en ny 3D-metode.

 

Med Tommy Bæk Hansens ord var virksomheden "udfordret hele vejen rundt", både internt og i produktion og levering. Hi-Con forsøger dog altid at være på forkant og udvikle specielle løsninger, når der er behov for det.

 

- Der er ikke mange, der magter at tage sådan en opgave ind. Men vi kan godt lide, når det er svært, siger han.

Kontaktinformation
Hi-Con A/S
Hjallerup Erhvervspark 1
9320 Hjallerup
Tlf:+45 9828 3720
Email:   jnt@hi-con.dk
Vi-kan-godt-lide-n-r-det-er-sv-rt