Årstiderne Arkitekter: Når naturen inspirerer

Årstiderne Arkitekter God arkitektur bør tage sit afsæt i de omgivelser, bygningen skal være en del af. Hos Årstiderne Arkitekter lod man sig inspirere af den smukke natur i Ringkøbing-Skjern, da man begyndte at tegne de første udkast til Innovest.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

God arkitektur bør altid tage udgangspunkt i de omgivelser og de brugere, der skal drage nytte af den. Det er ikke nok at konstruktionen på tegnebrættet virker fascinerende, den skal også kunne fungere i virkelighedens verden. Da man hos Årstiderne Arkitekter fik til opgave at designe Innovest, en bygning, der skulle kunne rumme både uddannelser, erhverv og kulturtilbud på en gang, tog man både naturen og borgerne i samråd.

Et spejlbillede af naturen

- Vi lod os inspirere af Skjern å, hvis svungne forløb, dannede inspiration til bygningens runde form. Ligesom åen lod vi bygningen bugte sig blandt andet ved hjælp af en græsrampe. Tiltaget bevirker, at bygningen forankrer naturen. Bygningens farver er malet i skrappe farver, der skal illustrere solnedgangen. Som man bevæger sig rundt om huset, vil farverne ændre sig og dermed bliver bygningens udtryk levende og foranderligt, udtaler arkitekten Peter Refsgaard Iversen, fra Årstiderne Arkitekter.
Men naturen er også rykket ind indenfor i Innovest. Rå betongulve og jordfarver fremhæver naturen fra sin vilde og utæmmede side. Modsat viser den enorme plantevæg, en trappe af bambus og det stille spejlbassin naturen fra sin rolige side. Årstiderne Arkitekter her således integreret naturens alsidige temperament i selve arkitekturen.

 

 

Læs mere om

Uddannelsescentre

 

 

Årstiderne Arkitekter

 

 

Mange funktioner

- Innovest har mange funktioner og skal have plads til både Ringkøbing-Skjern Forsyning, uddannelser, erhvervsliv og lokalsamfundet. Vi allierede os derfor med de fremtidige brugere af huset og oprettede store Workshops, hvor vi i en fælles dialog samarbejdede om indretningen af Innovest. Resultatet var en succes. I fælleskab udviklede vi mange gode ideer, og de fremtidige brugere følte medejerskab for projektet. Deres medvirken hjalp os til at skabe en bygning, der ville være funktionel og leve op til de mange krav og forventninger, udtaler Peter Refsgaard Iversen.

Et sted der arbejdes

Mange mennesker med vidt forskellig baggrund kommer til at have deres daglige gang i Innovest. Ved indgangen i det store atrium vil alle kunne møde hinanden og igennem bygningen bevæge sig hver til sit. Men store glaspartier ind til eksempelvis bygningens center har ikke til hensigt at skjule den store parkeringsplads for Ringkøbing-Skjern Forsynings mange køretøjer, ej heller de travle arbejdere, der har deres gang her. Tværtimod skal man kunne se og mærke den summende energi fra folks arbejdsrytme. Innovest bliver således et sted, hvor folk i kedeldragter og jakkesæt kan udføre deres vidt forskellige gøremål. Men i atriummet, den fælles kantine, eller i lokaler med åbne foredrag kan de alle mødes som medborgere. Det åbne udsyn til de mange forskellige slags arbejde der udføres, vil give fornemmelsen af at være i en både produktiv såvel som kreativ bikube, hvilket går helt i spænd med navnet og formålet med Innovest.

 

 

Læs mere om

Erhvervsbyggeri

 

 

Erfaringen

Årstiderne Arkitekter har også stået bag Trekantsbygningen i Herning, der rummer byens beskæftigelsescenter. Her drog man, som med Innovest, inspiration fra miljøet omkring huset samtidigt med, at man tog brugerne med på råd igennem en række workshops. Det er resulteret i et æstetisk og dragende beskæftigelsescenter, der lever op til alle forventninger og krav fra dets brugere.

 

Årstiderne Arkitekter