<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Danmark har i alt fem bevarede vikingeborganlæg, og nu skal drn spektakulære borgring ved Lellinge vest for Køge nænsomt formidles via et oplevelsescenter inspireret af vikingetidens karakteristiske kongshaller.

Annonce

Hos Base Erhverv har man gennem 20 år fokuseret på erhvervs- og idrætsbyggeri. Det har skabt en ekspertise med specialister, der er garanter for kvalitet, og som hver dag sikrer bygherrer over hele landet tryghed i byggeprocessen.

Aalborgs og Limfjordens unikke geologi og råstoffer former ny park. SLA designer den 15 hektar store Stigsborg Naturpark ud af områdets geologiske historie og skaber et læringsrigt naturrum for børn og voksne.

PARTNERNYHEDER

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Læs mere om PROJEKTER