<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Annonce

På Vesterbro i København har Ingeman Fischer succes med at skabe tillid og kvalitetsbyggeri ved at have samlet et hus af eksperter på tværs af fagligheder. Det har givet kunderne sikkerhed og tillid fra projektets start til nøglefærdigt byggeri.

Carlsberg Byen er underlagt meget præcise krav – men netop det er med til at skabe gode boliger i områder, fortæller Lone Wiggers fra C.F. Møller.

Arkitekt Martin Kallesø arbejder i øjeblikket på et skitseforlag til en overdækning af Gurre Slotsruin samt et mindre besøgscenter. Det historiske site bør genfortælles, mener arkitekten.

Læs mere om PROJEKTER