<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
banner3

Før var her mink, nu bliver der boliger med fokus på fællesskaber og biodiversitet. Arkitektvirksomheden RUM og landskabsarkitekterne Labland har udviklet helhedsplanen for et nyt boligområde i Hedensted.

Æreskalejdoskopet hylder i år en bygherre, der med sine nye bygninger og bygningsrenoveringer af klima- og energianlæg har bidraget til Københavns udtryk og til flere nye fantastiske byrum til glæde for brugerne.

Billedkunstneren Eva Steen Christensen vinder med sit skitseforslag ’Vores veje mødes’ kunstkonkurrencen i Esbjerg om et kunstværk til det kommende KvartersLoop i det internationale Kvarter.

PARTNERNYHEDER

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Læs mere om LANDSKAB OG BYRUM