<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Portrætter
Portræt af Tina Saaby: Hvad kan dit byggeri gøre for byen?

Portræt af Tina Saaby: Hvad kan dit byggeri gøre for byen?

Tina Saaby takker af efter otte et halvt år i stolen som Københavns stadsarkitekt, og i den periode har fokus blandt andet været at skabe byrum, som giver liv og oplevelser mellem bygningerne. Byen skal være for alle, og derfor indtænker man i planlægningen diversitet og fælleskaber på alle niveauer, ligesom de lokale stimuleres til at tage ejerskab for byens udvikling

Plads til alle kræver nytænkning i storbyen

Plads til alle kræver nytænkning i storbyen

Tegnestuen Spacon & X bruger metoder som samarbejde mellem praktiske fag og akademikere til at kæmpe mod døde kvadratmeter, så byerne kan rumme flere og mere forskelligartede mennesker

Med stedet i centrum

Med stedet i centrum

Landskabsarkitekterne Schønherr stormer af sted med projekter i både Danmark og udlandet - og udgangspunktet er ganske simpelt. 

Vi skal som designere turde se fremad

Vi skal som designere turde se fremad

Christina Strand har siden 1998 arbejdet sammen med ægtemanden Niels Hvass, hvor de har udgjort designduoen Strand+Hvass. Men til trods for det tætte og succesrige samarbejde, har hun også på egen hånd formået at gøre indtryk på den danske designscene, blandt andet i form af en royal lænestol.

Tag udgangspunkt i menneskets grundbehov

Tag udgangspunkt i menneskets grundbehov

Partner og kreativ direktør i Rubow Arkitekter, Susanne Hansen, har gennem sin karriere lagt vægt på, at det gode koncept ikke skal udvikles inde i arkitektens eget hoved, men i stedet bør formes ud fra brugernes grundudfordringer, uanset hvilken type af projekt man arbejder med. Kun herigennem opnår man fremtidssikrede byggerier.

Portræt af designduoen Lyndon Neri og Rossana Hu

Portræt af designduoen Lyndon Neri og Rossana Hu

Neri & Hu er en international tegnestue baseret i Shanghai, hvor man med udgangspunkt i en vidtgående og tværfaglig research-fase arbejder med arkitektur, indretning og design – hvor projekters æstetiske og poetiske aspekter får lov at udfolde sig. Neri og Hu ser arkitektur og formgivning som en vigtig kulturel kraft, og er derfor meget optaget af den voldsomme udvikling, det kinesiske samfund gennemløber.