<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bæredygtighed - PRODUKTINDEKS - BYGGERI+arkitektur
annonce

Bæredygtighed

Den bæredygtige tanke går sin sejrsgang i byggeriet, hvilket betyder, at der er en stigende forventning til bæredygtighed hele vejen fra produktion og projektering til drift og endelig nedrivning.