<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bæredygtighed som en naturlig del af designtænkningen
Bæredygtighed som en naturlig del af designtænkningen

Bæredygtighed som en naturlig del af designtænkningen


Ph.d.-studerende Astrid Tolnov fra KADK- Institut for Bygningskunst og Design mener, der eksisterer en kløft mellem industri og designer. Der er fra designeres side mangel på reel viden om materialernes tekniske egenskaber: Hvordan de fremstilles og formgives for at kunne indgå i masseproduktion. Hun afsøger i sit projekt hvordan, der kan bygges bro mellem de forskellige områder, og hvilken rolle designeren skal spille i processen.

Astrid Tolnov har en baggrund som modelsyerske fra teknisk skole og blev i 2016 kandidat i møbeldesign fra Kunstakademiets Designskole. Siden hendes afgang fra KADK har hun arbejdet selvstændigt med design og produktion af egne værker, sideløbende med undervisning og formidling ved Kunsthøjskolen Holbæk, BGK og KADK.

 

Bæredygtig materialeudvikling, fremstillingsmetoder og cirkulær tænkning er for alvor ved at flytte ind på den globale design- og arkitekturscene. Astrid Tolnov afsøger i sit ph.d.-projekt på KADK hvordan, tekstile affaldsfibre kan bevares i et cirkulært system, og hvordan både tekniske og designmæssige kvaliteter kan anvendes til at skabe nye muligheder og oplevelser inden for interiørdesign. Dette undersøges bl.a. igennem 3D print, formpres og sprøjtestøbning.

 

Hvorfor er det interessant lige nu?

- Vi er omgivet af tekstiler dag og nat, inde og ude, på kroppen, i husholdningen, på arbejdet, i bilen, på hospitalet osv. Desværre er tekstilindustrien på globalt plan også én af de største kilder til forurening. Dette gælder ikke kun selve produktionsdelen, men også transport, brug og afskaffelse af materialet har negative konsekvenser for miljøet. Tekstilindustrien opererer stort set ud fra et helt lineært system, som ikke kun sætter pres på ressourcer, det naturlige miljø og dets økosystemer, det efterlader også økonomiske og designmæssige muligheder uudnyttet.

 

- Genanvendelse af tekstile fibre, er ikke et nyt fænomen. Allerede i starten af det 19. århundrede så denne teknik lyset for første gang, men først i dag, bliver der udviklet reelle metoder og teknologier der kan realisere holdbare, rentable løsningsmodeller, der egner sig til industrien. Størstedelen af den viden, der eksisterer på dette område, omfatter materialernes tekniske egenskaber og produktionsmetoder, hvilket betyder, at de designmæssige kvaliteter ofte står i baggrunden. En kvalitet der kan have fatale konsekvenser for hvordan, materiale og produkt i sidste ende modtages af forbrugeren.

 

- I interiørsammenhæng, genanvendes tekstilfibre ofte som fyld, - og isoleringsmateriale, hvilket betyder, at de designmæssige kvaliteter ved tekstilet går tabt. Ved at fokusere på dette område, kan der dannes viden om hvordan, tekstilerne igen kan indgå som højkvalitetsmateriale i bæredygtige designløsninger.

 

Hvad kan vi forvente os i den nærmeste fremtid?

- Inden for møbeldesign og arkitektur, er det tydeligt, at bæredygtig tænkning inden for materialer og fremstillingsmetoder, for alvor er ved at vinde indpas. Mange af disse tiltag, udvikles stadig i forholdsvis lille skala, men den øget globale bevågenhed på området og industriens stigende imødekommenhed, vil med tiden kunne resultere i rentable bæredygtige løsningsmodeller, der indarbejdes som en selvfølgelig del af produktionsapparatet.

 

Hvad kan vi bruge den danske designtradition til?

- Den danske møbeldesigns guldalder var en tid, hvor traditionelt håndværk og industriens teknologier for alvor krydsede hinandens veje. Trods megen kritik tillod samtiden, at designere og arkitekter på legende og undersøgende vis kunne eksperimentere med formgivninger, materialer og fremstillingsprocesser. En viden der stadig trækkes på i dag, og som ligger til stor inspiration for mit Ph.d.-projekt. Flere af de møbelikoner, denne tid har efterladt sig, er medvirkende til en retfærdiggørelse af, at møbeldesigns kan bevæge sig i gråzonen mellem eksperiment og funktionelt designobjekt. Dette er en tilgang til faget, der, som i den danske møbeldesigns guldalder, kan bidrage med innovativ viden om hvordan, fremtidens møbeldesigns skal formgives og produceres.

 

Er smukt design ikke også bæredygtigt?

- Vi kan bare ikke se bort fra, at godt design også er omkostningstungt, og langt de færreste har økonomien til at indrette sig med den type møbler. Vi lever samtidig i et samfund, hvor brug-og-smid-væk-kulturen befinder sig i bedste velgående, og hvor nye trends konstant ændrer den måde vi indretter os på. Det ville kræve et grundlæggende nyt mindset hos forbrugeren og en seriøs politisk indsats at ændre dette mønster. Det er klart, at designeren også spiller en evident rolle i denne sammenhæng, og det er derfor essentielt, at bæredygtighed på flere områder bliver en naturlig del af designtænkningen.

 

Hvor vigtigt er bæredygtighed for en designer i dag?

- Der er stadig en kløft mellem designfaget og bæredygtighed, og der hersker på flere områder uvished om hvor, designeren skal placeres i dette mange-facetterede og komplicerede område. Men sikkert er det, at designeren er en trendsættende faktor og dermed spiller designeren en evident rolle, i udviklingen af et mere bæredygtigt forbrugersamfund.