<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Montanas grundlægger, Peter J. Lassen, er gået bort
Montanas grundlægger, Peter J. Lassen, er gået bort

Montanas grundlægger, Peter J. Lassen, er gået bort


Den 15. august sov Peter J. Lassen, 88 år gammel, efter kort tids sygdom, stille ind i sit hjem i Nordsjælland.

Peter J. Lassen startede karrieren i søværnet, hvor han blev uddannet som søofficer. I 1954 trådte han ind i sin svigerfamilies møbelfirma, Fritz Hansen, hvor han fra 1975 til 1979, hvor firmaet blev solgt, var adm. direktør.

 

Peter J. Lassen grundlagde møbelvirksomheden Montana Furniture i 1982, som er kendt for reolsystemet af samme navn, med det karakteristiske design, mange muligheder og masser af farver. I 2015 overtog sønnen Joakim Lassen ledelsen af familiefirmaet, der fortsætter som familieejet virksomhed.

 

Peter J. Lassen var en passioneret kunstsamler og ivrig støtte af kunsten. Igennem årene har adskillige kunstprojekter nydt godt af hans store støtte og engagement. Det gjaldt både etablerede kunstnere, institutioner såvel som unge talenter.

 

Peter J. Lassen efterlader sig hustruen Birgitte Lassen og deres tre sønner, otte børnebørn og et oldebarn.