<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny tegnestue hylder nørderiet
Ny tegnestue hylder nørderiet

Ny tegnestue hylder nørderiet


SMAK architects og RUMMETS SPROG slår sig sammen og skifter navn til NERD architects. Folkene bag tegnestuen er specialiseret i uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer, og man mener, at tiden kalder på nørderi og nytænkning af rammerne for leg og læring.

- Vi mener, der er behov for en tværfaglig tegnestue, som arbejder på et solidt vidensgrundlag om børns udvikling og trivsel. Derfor har vi valgt at slå os sammen med RUMMETS SPROG og dermed en af Skandinaviens førende eksperter på rum og læring, Cand. pæd. i didaktik Kasper Kjeldgaard Stoltz, siger partner, Martin Roald Poulsen.

 

Arkitektur og rum til leg og læring på et forskningsbaseret grundlag

Nerd architects vil ikke kun tegne fysiske ombygninger, men også vil tegne mentale ombygninger, for at sikre, at byggeriets egentlige brugere, elever, lærere og pædagoger, kan udnytte og forstå de fysiske rammers muligheder og potentialer. NERD vil arbejde i alle skalaer og ender af procesessen; fra strategi og rådgivning, til konceptualisering og design, programmering og skitsering, samt kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

 

- Vi ved fra forskningen, at de fysiske rammer øver markant indflydelse på en lang række af de parametre der står centralt i børn og unges udvikling, fagligt såvel som socialt. Men ofte ender fokus på de æstetiske og byggetekniske aspekter af byggeriet, og mindre på gennemtænkte løsninger, hvor det er viden om didaktik og pædagogik, der er i centrum. Det vil vi lave om på, siger partner, Kasper Kjeldgaard Stoltz.

 

 

En flok nysgerrige nørder

NERD architects hylder nørderiet, og vil være et vidensproducerende kollektiv, der gennem synliggørelse af deres erfaringer og dokumentation af de effekter deres forandringer skaber, vil bidrage med ny viden til feltet. Folkene bag NERD er et dedikeret hold af arkitekter, akademikere og praktikere, der alle ønsker at bidrage til en bedre verden, båret af nysgerrighed, medmenneskelighed, ansvarlighed og handlekraft – én bygning af gangen.

 

Georgrafisk vil NERD architects fremover have kontor i både København og Aarhus.