<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> AirBird: Den kunstige kanariefugl sladrer om dårligt indeklima
AirBird: Den kunstige kanariefugl sladrer om dårligt indeklima

AirBird: Den kunstige kanariefugl sladrer om dårligt indeklima


Den nye luftkvalitetssensor skal hjælpe med at forbedre indeklima og derved sundhed og trivsel. AirBirds design er inspireret af kanariefugle, der blev brugt i kulminer, og er skabt i et samarbejde mellem VELUX Group, Leapcraft, 3XN og GXN.

AirBird er en ny luftkvalitetssensor, der løbende måler og indsamler realtidsdata på CO2, temperatur og fugtighed. Er luftkvaliteten dårlig, kvidrer og blinker fuglen og opfordrer øjeblikkeligt til handling som fx at åbne et vindue, aktivere andre former for ventilation eller flytte til et andet rum.

 

En lang række forskningsprojekter har undersøgt, hvordan indeklima påvirker folks produktivitet og indlæringsevne. Og der er god grund til at holde øje med indeklimaet. Undersøgelser viser nemlig, at vi arbejder mere effektivt, bliver mindre syge, risikoen for astma og allergi falder og vi får bedre nattesøvn, trivsel og indlæring, når indeklimaet er i top.

 

- I dag handler det i allerhøjeste grad om at skabe de bedste rammer for fx læring, søvn og arbejde, når vi designer. Og indendørsmiljøer er et af de store fokusområder, når vi taler om trivsel og velvære - det er blevet ”det nye sort,” siger Lasse Lind, GXN-partner, der er ansvarlig for designet af AirBird.

 

AirBird reference

 

Inspiration fra engelske kulminer og japansk origami
Ideen til AirBirds design og funktion udspringer af kanariefugle, der blev brugt i engelske kulminer for at varsko minearbejdere om kulilteforgiftning. De små dyr reagerede hurtigere på kulilteforgiftning end mennesker, og skulle derved forhindre, at arbejderne blev forgiftede. AirBird fungerer på samme måde.

 

- AirBird gør det usynlige synligt og giver luftkvalitet en form, så man kan nå at reagere på et dårligt indeklima, inden det er for sent. Det er en ”usynlig problematik”, der er utrolig vigtig, men meget overset. Det kan have store konsekvenser for menneskers ve og vel, siger Kasper Guldager Jensen, grundlægger af GXN, 3XN’s grønne tænketank.

 

AirBirds geometriske form henter desuden inspireret fra den antikke japanske papirfoldekunst origami.


Press Material5
Press Material6
Press Material7
 


Realtidsdata kan forbedre trivsel og reducere energiforbrug
Jens Jørgensen er arkitekt og parametrisk designer i GXN’s interne forskningsklynge ”Behavior Shapes Architecture”, hvor han forsker i sundhed og velvære i bygninger. Målet er at finde løsninger, der kan optimere bygningers funktionalitet, og her bruger Jens Jørgensen realtidsdata i sin forskning, hvilket AirBird er et eksempel på.

 

- Realtidsdata giver os en indsigt i det indeklima, vi er omgivet af og minder os om at ændre på vores vaner. Både bygningernes ejere og brugere kan handle hurtigt og forbedre trivsel, og samtidig reducere energiforbrug og omkostninger. Og der er store besparelser at hente på længere sigt både i forhold til reduceret sygefravær og øget indlæring, siger Jens Jørgensen, Kandidat-Ph.d. i GXN.

AirBird en fælles indsats der skal ændre adfærd
AirBird kombinerer designfærdigheder fra GXN (3XN’s innovationsenhed og grønne tænketank), sensor- og hardwareekspertise fra Leapcraft og viden indenfor et sundt indendørsmiljø fra VELUX.

bird evolution

 

Om 3XN/GXN

3XN blev grundlagt i 1986 og har sidenhen skabt arkitektur med rod i skandinaviske traditioner som klarhed og generøsitet til et globalt publikum. Med udgangspunkt i løbende research i hvordan bygninger afspejler og påvirker menneskelig adfærd og miljøet, har tegnestuen arbejdet med innovative løsninger på aktuelle udfordringer af stigende kompleksitet.

Blandt 3XN’s mest markante projekter findes den Internationale Olympiske Komites hovedsæde ”Olympic House” i Lausanne, Sydney Fish Market og Quay Quarter Tower i Sydney og Royal Arena og Den Blå Planet i København. 3XN har hovedsæde i København og kontorer i Sydney, New York, Stockholm og London.


GXN er 3XN’s innovationsenhed og grønne tænketank, der specialiserer sig i cirkulært design, adfærdsdesign og digitalt design. Formålet er at indsamle og anvende den nyeste viden om materialer, bæredygtighed, adfærd og nye teknologier til tegnestuens arkitektur.

 

Om forskningsklyngen ”Architecture Shapes Behaviour”

3XN Arkitekter og GXN Innovation etablerede i 2015 forskningsklyngen Architecture Shapes Behaviour, der blandt andet er støttet af Realdania. Målet er at udvikle arkitektur- og designstrategier, der har en positiv indflydelse på menneskelig adfærd og trivsel.


Der arbejdes med alle aspekter af adfærdsdrevet design – lige fra fysiologiske og sociale oplevelser af arkitektur til data og indsigt for et mere responsivt, bygget miljø. Arbejdet inkluderer forskning på tværs af videnskabsfag for at udvikle indsigt i arkitekturfaget - og aktivt omdanne disse indsigter til designstrategier, der imødekommer fremtidens behov og udfordringer.


Adfærdsforskere:

Camilla Thorup, arkitekt, ph.d.-kandidat, Behaviour Design
Johan Steenberg, arkitekt, ph.d.-kandidat, Beyond Biophilia
Jens Jørgensen, arkitekt, ph.d.-kandidat, Sensing Behaviour
Kåre Poulsgaard, antropolog, ph.d., Digital Design
Susan Carruth, arkitekt, ph.d., Social Sustainability

Anbefalede artikler