<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Morten Nikolajsen: En tanke bag hver linje
Morten Nikolajsen: En tanke bag hver linje

Morten Nikolajsen: En tanke bag hver linje


Møbeldesigner Morten Nikolajsen nyder at starte helt forfra i en designproces, så intet element er givet på forhånd. Hver detalje skal have sin berettigelse i det større billede – det giver et renere og roligere produkt.

 

Morten Nikolajsen fra Mohoni Studio har arbejdet med indretning og møbeldesign de sidste 11 år, og han er meget bevidst om sin styrke som designer:

 

- Jeg duer ikke til det organiske. Jeg har altid beundret minimalistiske designere som Dieter Rams, og jeg mener, at der skal være en tanke med hver linje, således alt overflødigt er elimineret. Jo simplere et design er, desto større er sandsynligheden for succes. Det er det samme princip, som gælder for madlavning: Få ingredienser i højeste kvalitet giver altid det bedste resultat.

 

Hvor Morten Nikolajsen således altid efterstræber det stramme og retlinede udtryk, så vælger han at udfordre på andre områder, eksempelvis ved at tænke i produktions- og funktionsmæssige baner fra starten:

 

- For mig er det meget interessant at se på de bagvedliggende systemer og mekanismer for et design – hvorfor ser det sådan ud? En slags Lego-tilgang. En gang imellem er det faktisk en god ide at starte forfra og gå helt nye veje. I forhold til brugen af materialer anvender man eksempelvis stort set altid MDF plader til kabinetter – hvorfor egentlig det? Her kan jeg godt lide at dykke ned i et konkret område og udfordre den gængse tankegang. Når jeg henter inspiration, så er det heller ikke fra andre designere, men typisk fra helt andre brancher. Jeg er for eksempel ved at bygge hus for tiden, og her kan nogle af principperne fra monteringen af min kap/geringssav sagtens overføres til møbelindustrien i forhold til at kunne pakke saven ned, så den nemt kan flyttes og transporteres.

 

”Tag designprocessen alvorligt”

For Morten Nikolajsen er det essentielt, at man ikke kun vælger sikkert, når man som producent skal udvikle nyt inventar.

 

- Hvis jeg skal trække det skarpt op, så er det min fornemmelse, at når en producent skal have lavet en funktionel stol eller bord, f.eks. et foldebord, så køber de 10 forskellige modeller, som producenten så efterfølgende laver en afart af. Det er ærgerligt, at vi i Danmark laver små kopier af hinanden frem for at lave noget nyt. Og det er efter min mening blevet værre, at folk starter med at se på det, naboen har lavet. Her bør vi rejse mere ud og samle inspiration fra andre lande og brancher med andre traditioner - træde 10 skridt tilbage i stedet for at kigge på 10 konkurrent modeller, siger Morten Nikolajsen, som havde meget ud af at deltage i årets NeoCon messe i Chicago:

 

- Der er ikke den store kontrast mellem USA og Europa mere. De har nærmet sig os i forhold til at fokusere på et lettere design og enkelthed, ligesom vi er begyndt at tænke mere i modularitet og komplekse systemer. Amerikanerne kan godt lide vores streger og europæiske tilgang, og der er mange dygtige danske designere, som burde være bedre til at tage til udlandet – det kræver bare en flybillet.

 

Morten Nikolajsen samarbejder blandt andet med et engelsk Herman Miller-datterselskab Naughtone og den amerikanske møbelproducent, Watson, og han fortæller:

 

- Jeg vil ikke sidde i en drømmeverden og bare tegne møbler til mig selv og min mor. Her må man ud i verden – tage dialogen med potentielle samarbejdspartnere og afsøge sine muligheder.

 

 

”Der venter et opgør med de fastlåste traditioner på arbejdspladsen”

Morten Nikolajsen mener, at hvis man på en arbejdsplads har meget skarpe regler og rammer, så fremmer det ikke team spirit fornemmelsen, og det hæmmer i længden virksomheden. Derfor forudser han et skifte i forhold til den måde, vi arbejder på:

 

- F.eks. er det traditionelle set-up i et mødelokale lidt skørt, hvor chefen altid sidder for bordenden og nøglepersoner sidder på de samme faste pladser. Hvorfor skal man altid sidde på samme måde, når man holder møde? Her tror jeg, at der kommer til at ske meget de næste 5-10 år. Vi ser det allerede enkelte steder, hvor virksomheder prioriterer udearealerne omkring deres kontorbygning, så man kan afholde walk-and-talk møder eller holde møder i loungeområder.

 

Når Morten Nikolajsen ser på igangværende tendenser for indretningen på vores kontorer, så spiller fleksibilitet i det hele taget en enorm rolle.

 

- Hvorfor skal vi have vores eget lille bord? I en virksomhed, hvor 30 % af deres medarbejdere er ude i løbet af dagen, så skal alle selvfølgelig ikke have deres eget skrivebord, ligesom jeg tror, at vi vil se flere steder, hvor medarbejderne flytter plads alt efter hvem, man arbejder sammen med på et projekt på et givent tidspunkt. Måden at arbejde på ved et arbejdsbord kan ændre sig drastisk, og hvorfor ikke? Ideen om en bil ændrer sig f.eks. hele tiden, og på den samme måde ønsker jeg som designer at udfordre hvad, eksempelvis en reol, et hæve- sænke bord eller et mødebord skal være. Vi har en tendens til at fortsætte bevidstløst med det samme set-up, hvor vi bare ændrer farven på møblet.

 

 

”Indretningen skal tilgodese ALLE”

Der har længe foregået en debat omkring åbne kontorer, hvor mange bliver visuelt og auditivt forstyrret i de store kontorrum.

 

- Det ser vildt godt ud med et stort og åbent rum, og derfor elsker arkitekterne det, men det er ligesom visse designklassikere: De er smukke og skulpturelle, men man sidder dårligt. Fordelene ved åbne kontorlandskaber er til gengæld en høj grad af team spirit og vidensdeling, og i dag lægges der mere og mere vægt på samarbejde i mindre grupper, så hvordan skal man knække den nød? Her mener jeg, at fleksibilitet er nøgleordet – hvor man hurtigt kan omstille indretningen fra team-arbejde til fordybelse. Det skal være naturligt og ligetil at lukke af og åbne op for områder, hvilket møblerne bør kunne understøtte funktionelt, siger Morten Nikolajsen og fortsætter:

 

- Indretningen skal selvfølgelig være tilpasset til den enkelte virksomhed, men man må heller ikke underkende, at der ofte sidder tre generationer ved siden af hinanden – med forskellige behov og krav. Som lille fik jeg altid skældud i skolen for ikke at høre efter, når mine lærere kunne se, at jeg sad og tegnede. Men det at tegne var min måde at fokusere og huske / lagre informationen på. Alle mennesker er forskellige og fungerer forskelligt, og her er formålet med indretningen at skabe de kulisser, der tilgodeser alle typer mennesker og alle arbejdsmønstre i en organisation – indretningen skal rumme det hele.

 

Når fritid og arbejde smelter sammen

Morten Nikolajsen påpeger også, at virksomhederne er begyndt at lægge vægt på motion og afslapning på arbejdspladsen:

 

- Det er blevet mere almindeligt med lounge-områder, ligesom der er kommet fokus på at gøre det hjemligt og hyggeligt at være på arbejde, så man nemmere kan koble af undervejs. Og det er der sund logik bag, for når vi slapper af og føler os godt tilpas, så kan vi også performe bedre. I dag er der fokus på selvrealisering, og det er blevet almindeligt at skifte karriere flere gange undervejs i livet. Men det kan være dyrt for virksomhederne, som ikke holde på erfaringen. Her tiltrækker et lækkert arbejdsmiljø dedikerede medarbejdere.

 

Hvordan bæredygtigt?

Som designer ser Morten Nikolajsen det også som sin rolle at bidrage til en mere bæredygtig udvikling, og han fortæller i den forbindelse:

 

- I dag er man en grøn virksomhed – ellers er man dømt ude. Men der er også mange forskellige vinkler, som man kan angribe bæredygtighedsproblematikken fra. Det er uden tvivl vigtigt at se på genbrug af materialer, så vi eksempelvis ikke hele tiden forøger plast-øerne i verdenshavene. Men det er også bæredygtigt at skabe noget med en lang levetid – som ikke bliver smidt ud hurtigt – og her fornemmer jeg en langsom holdningsændring, hvor flere er begyndt at værdsætte kvalitet.

 

Morten Nikolajsen arbejder bl.a. på at udvikle et hæve- sænke bord med drejehåndtag, hvilket kan lyde som et tilbageskridt.

 

- Rigtig mange synes, det lyder som hul i hovedet at genindføre drejehåndtaget, men vi er 100 % seriøse omkring det, og hvis teknikken er optimeret, så kan man få bordpladen op eller ned på få sekunder. Det er en primitiv løsning, men der er mening med det, da en stor kontorbygning stadig sammenlagt bruger en del strøm, hvis de har 500 hæve- sænke borde. Vi forsøger hele tiden at minimere strømforbruget, lavere standby-strøm osv., men hvorfor bruge strøm i det hele taget? I et moderne kontor er meget i dag elektrificeret, og måske skal vi overveje, at jo mere aktive, vi er, desto sundere og mere velfungerende er vi.