<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Plads til både biler, beton – og bynatur
Plads til både biler, beton – og bynatur

Nyere gårdhave nær Thomas B Thrigesgade i Odense.

Plads til både biler, beton – og bynatur


To tendenser i to forskellige storbyer vækker fornyede forventninger til, at vi faktisk kan få plads til mere og bedre bynatur, mener Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter. Når vi udfordrer trafikkultur og byens mange belagte overflader, har vi mulighed for at få en bedre balance mellem det grå og det grønne.

Indlæg af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter på vegne af Green Cities for a Sustainable Europe. Fotos af Odense Kommune og Arkitema Urban.

 

Norges hovedstad er i forvejen en grøn by og en af storbyerne med flest træer. Her er træerne dog oftest i parker, gårdrum og grønne korridorer langs bække og elve som eksempelvis Akerselva. I projektet ’Bilfritt byliv’ har Oslo kommune som formål at sætte fodgængere, cyklister og kollektivbrugere i centrum. Arkitemas associerede partner og forretningsområdechef for Oslokontorets Urbanafdeling Per-Olav Hagen fortæller om sin by og de positive følgevirkninger af projektet:

 

- Områdeplanen skal tilrettelegge for en overgang fra et bilbasert bysentrum, til et sentrum med rikt byliv og folkeliv. Fotgjengerne skal prioriteres i alle gater og byrom innenfor Ring 1. Intensjonen er at antallet gågater skal dobles, og at byrommene skal beplantes med trær. Det planlegges også flere ’torggater’.

 

Der arbejdes stadig med, at borgerne skal vænne sig til den nye trafikkultur – ikke mindst i ’torggaterne’ med færre køremuligheder for biltrafik og tættere kobling mellem cyklister og fodgængere. Men i de kommende år vil man i Oslo til gengæld kunne opleve flere grønne gaderum, hvor biltrafik er erstattet af byliv og træer. De nye torggater inspirerer med deres potentiale for både at forandre byens trafikkultur i en mere bæredygtig retning og samtidig give plads til mere bynatur og et byliv af højere kvalitet. Per-Olav Hagen bemærker også, at Oslo bliver oplevet på en ny måde:

 

- Oslofolk er glad i å gå, og har lenge hatt en forholdsvis stor andel gange. Sykkelnettet blir stadig forbedret, med kjørefelt og parkeringsplasser som omgjøres til sykkelbaner. Det oppleves som en humanisering av byen.

 


C.J. Hambros Plass i Oslo

 


Biler, beton og bynatur

I Odense Kommune har de en vision om at være ”Danmarks Grønneste Storby”. Ud over at byens mange herlighedsværdier bliver styrket, så vil visionen have positive følgevirkninger som renere luft, svalende skygge på varme dage, at der er levesteder for byens dyr, kastevinde omkring høje huse brydes, regnvand opsuges og ikke mindst at træerne opsuger CO2 fra luften.

 

Hvad der kan skubbe danske byer fremad mod den gode forandring vil blive diskuteret mellem politikere og fagprofessionelle til konferencen ’BILER, BETON OG BYNATUR’, som er udsat pga. corona-krisen, men som skulle være afholdt med Odense som værtsby den 23. marts 2020. Og her er inspiration vigtig, når vi skal realisere forandringerne. Derfor er de gode eksempler i Oslo og Odense af stor betydning. At opnå mere bynatur og dermed flere herlighedsværdier for borgerne, bedre mikroklima og øget biodiversitet i byrummene, bedre mulighed for at regnen kan sive ned, der hvor det lander og i det hele taget opnå en humanisering af byen, så er der behov for, at vi tænker i nye baner og nye muligheder for at bruge pladsen meget bedre.