Arbejdsmiljø på tegnebrættet

Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere ønsker at sætte fokus på arkitekternes ansvar for de mange ulykker i byggeriet, da der er mange muligheder for at skabe et godt arbejdsmiljø allerede i projekteringsfasen. 

 

Tekst af Jan Spenster

 

Gennem mange år har statistikken for ulykker på danske byggeprojekter været nedslående læsning, og der er ikke tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning. Men når man taler om godt arbejdsmiljø på byggepladsen, så er der en tendens til at lade det være et spørgsmål for de udførende at løse, og det ønsker Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere at gøre op med:

 

- Det, jeg oplever med arkitekter, er, at de naturligt nok har rigtigt meget fokus på det færdige resultat, altså bygningens funktionalitet eller udtryk. Overvejelser omkring arbejdsmiljø angår derfor først og fremmest bygningens kommende brugere. Men i processen omkring opførelsen af en bygning spiller arbejdsmiljøet jo en stor rolle, problemet er blot, at når bygningen står færdig, så er den del af processen forsvundet, så er den usynlig.

 

Værdiskabelse for bygherren

Videntjenesten yder til dagligt vejledning til bygherrer, arkitekter og ingeniører om fordelene ved at sætte arbejdsmiljø i byggeprocessen på dagsordenen. Hun er overbevist om at der ligger et stort potentiale for værdiskabelse i form af arbejdsmiljøforbedringer i alle led af værdikæden. 

 

- Et godt arbejdsmiljø handler jo ikke kun om de udførende på byggepladsen. For både arkitekter og bygherrer er der fordele at hente ved at tænke arbejdsmiljøforhold ind i processen på et tidligt tidspunkt. Hvis arkitekten spidser pennen i projekteringen, når det gælder beskrivelsen af, hvordan arbejdet skal udføres, så forbedres forudsætningerne i de øvrige dele af planlægningsfasen, herunder i samarbejdet med entreprenøren. Det gør det udbudte projekt stærkere og mere attraktivt for bygherren, der bedre kan overskue mulige risici.

 

Læs mere om Erhvervsbyggeri

 

 

Manglende viden

For nuværende er arkitekterne ikke gode nok til at tænke arbejdsmiljø ind i projekterne, og en væsentlig del af problemet skyldes ifølge Signe Mehlsen, at man i mange arkitektfirmaer ikke har de nødvendige kompetencer til at forudsige mulige arbejdsmiljøproblemer:

 

- Man har sjældent ansatte, som kun er beskæftiget som arbejdsmiljø-rådgivere eller -koordinatorer, det er ofte bygningskonstruktøren, der ender med at sidde med den opgave. Det sker også tit, at de personer, der sidder med viden om bygbarhed og arbejdsmiljø, f.eks. byggelederne bliver involveret for sent i processen.

 

Derfor skal arkitekterne selv ud på byggepladserne og gøre sig nogle praktiske erfaringer som de kan tage med tilbage til tegnestuen. Og erfaringerne skal bringes i spil så tidligt i projekteringen som muligt, så potentielle arbejdsmiljøproblemer kortlægges, så der kan skabes opmærksomhed omkring forebyggelse og udarbejdelsen af tilstrækkelige arbejdsbeskrivelser.

 

- Hvis man alene har erfaring fra tegnestuen og uddannelsen, men aldrig har været på en byggeplads, så er man selvfølgelig meget udfordret på de her ting. Derfor er det vigtigt at trække på viden og erfaringer hos andre faggrupper, samt evaluere projekterne, så erfaringerne omkring arbejdsmiljø på byggepladsen bliver ført tilbage på tegnestuen, fortæller Signe Mehlsen.

 

Læs mere om Bæredygtighed

 

Bæredygtighed som katalysator for en positiv udvikling

Selvom der ikke er nogen danske tegnestuer, der har et rendyrket fokus på arbejdsmiljø, så er der ifølge Mehlsen alligevel tegn på en udvikling i branchen, der kunne betyde et øget fokus på arbejdsmiljø i fremtiden.

 

- Bæredygtighedsbegrebet fylder stadig mere i byggebranchen, og der er flere eksempler på tegnestuer, hvis fokus på bæredygtighed er koblet sammen med en øget opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Hvis virksomhederne tænker hele værdikæden ind i projekteringen, eksempelvis hvordan et planlagt projekt kan rives ned igen, eller hvordan byggematerialet kan bortskaffes eller genbruges, så kræver det et øget procesfokus hos arkitekterne og et behov for at gøre sig overvejelser om arbejdsmiljøet langt tidligere i processen.

 

Mehlsen nævner blandt andre arkitektfirmaet Vandkunsten i København som et eksempel på en virksomhed, der qua deres strenge fokus på bæredygtighed har udviklet en høj standard for at tænke bygbarhed og dermed arbejdsmiljø ind i deres projekter.  Signe håber, at flere virksomheder vil følge Vandkunstens og andre arkitektfirmaer med tilsvarende fokus på arbejdsmiljø og understreger, at der for virksomhederne er gode råd og sparring at hente hos Videntjenesten.

 

- Vi er her ikke kun for at snakke arbejdsmiljø med arkitekterne, men for at snakke arbejdsmiljø i en kontekst af bæredygtighed eller bygbarhed eller noget tredje, så arkitekterne tidligt kan se referencen til deres eget arbejde og det fokus, de har, og den værdi, der ligger i det.

 

Branchevejledning online

Hjemmesiden byggeproces.dk er en branchevejledning, som henvender sig til bygherrer, rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører. Det er BFA Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen, som står bag branchevejledningen.

 

Branchevejledningen beskriver roller og ansvar i byggeprocessen med fokus på de enkelte aktørers arbejdsmiljøopgaver. Den indeholder anbefalinger, eksempler og værktøjer, som kan bruges til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen