<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Gotlieb Paludan: Bæredygtige oplevelser i Københavns nye skov
Gotlieb Paludan: Bæredygtige oplevelser i Københavns nye skov

Gotlieb Paludan: Bæredygtige oplevelser i Københavns nye skov


HOFOR nye biomassefyret kraftværksblok på Amagerværket er en hjørnesten i Københavns plan om at stoppe afbrænding af fossile brændsler. Amagerværket BIO4 af Gottlieb Paludan Architects har et markant design med skoven som gennemgående arkitektonisk tema.

Gottlieb Paludan Architects er arkitekter på en ny biomassefyret kraftværksblok og en helhedsplan for Amagerværket.


Projektet for Amagerværket forbinder rationelle hensyn med en sanselig fortælling om omstillingen til vedvarende energi. 


Amagerværkets nye kraftværksblok og helhedsplanen for områdets fremtidige udvikling har begge skoven - et symbol på vedvarende ressourcer - som gennemgående arkitektonisk tema.

 

BIO4_0605_LRM_37_1920

 

 

Træplantning er et bærende, karakterskabende element i den landskabelige bearbejdning. Kraftværksblokken omsluttes af en dyb facade, konstruereret af træstammer. HOFOR's og Københavns Kommunes visioner for en grøn energiforsyning anskueliggøres således gennem en kraftfuld og sanselig arkitektur, der i konkrete billeder beretter om skiftet fra fossile brændsler til vedvarende energi.


Blokbygningen indskriver sig i de teknisk begrundede geometrier på Kraftværkshalvøen, men bringer et nyt arkitektonisk sprog med sig. Borgerne inviteres til at komme tæt på produktionsprocesserne - uden at kompromittere den nødvendige sikkerhed.


Anlægget er en hjørnesten i Københavns plan om at stoppe afbrænding af fossile brændsler.

 

BIO4_0605_LRM_06_1600Fakta:

  • Samarbejdspartnere: MOE, Møller & Grønborg og Speirs + Major
  • Størrelse: 12.500 m2
  • Effekt: 400MJ/s varme og 150 MW el.
  • 48 km miljømærkede eukalyptus træstammer udgør facaden på det nye BIO4 ved Amagerværket. Træstammerne kommer fra en FSC-certificeret plantage i Sydafrika. Eukalyptus har en lang levetid og skal ikke imprægneres for at holde til det danske klima. Når træstammerne ikke er overfladebehandlet, kan de på sigt afbrændes eller komposteres, hvilke betyder at de kan indgå i en bæredygtig cyklus.
  • På udsigtsplatformen, der ligger ca. 40 m. over havets overflade, er der plantet træer af sorten hvidpil. De grønne omgivelser forstærkes af ca. 600 m2 sedumbelagt tagflade.