<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Træinformation: Træ er i gang med at revolutionere byggebranchen
Træinformation: Træ er i gang med at revolutionere byggebranchen

Træinformation: Træ er i gang med at revolutionere byggebranchen


Træ bør spille en langt større rolle i dansk byggeri, for vi kan bygge både billigere, bedre og mere bæredygtigt, hvis vi gør op med de traditioner og den vanetænkning, der i byggeriet synes at være som støbt i beton. Det mener direktør i Træinformation Mikael Koch. Byggeri + Arkitektur har talt med ham om de industrialiserede træelementer, der er i gang med at ændre byggeriet rundt omkring i verden.

Glem alt om, at træ mest er lig med sommerhuse, smukke indvendige beklædninger og det, som bærer tegltaget ovenpå et murstensbyggeri. Træ har som konstruktivt byggemateriale taget en himmelflugt, bogstavelig talt. Verdens hidtil højeste træbyggeri står i dag i Vancouver, Canada, hvor det med en højde på 53 meter er blevet en del af byens skyline.

 

Blot 70 dage efter de præfabrikerede elementer var ankommet til byggepladsen, var den 18 etagers kollegiebygning til University of British Columbia rejst, og når mere end 400 studerende flytter ind om få måneder, ser den samlede byggeperiode ud til at være reduceret med 18% - eller fire måneder – i forhold til forventet.

 

Vi har været alt for gode til at lave cement

Træ er blevet en seriøs konkurrent til beton mange steder i verden, hvor man kan dokumentere betydelige besparelser i byggeprocessen, et markant reduceret CO2-aftryk og overraskende fordele både i forhold til bæreevne og brandsikkerhed, fortæller direktør i Træinformation Mikael Koch:

 

- Træ spiller en alt for lille rolle i byggeriet herhjemme, og det skyldes en blanding af fordomme og traditioner. Vi er enormt gode til at lave cement i Danmark og sælger cementfabrikker over hele verden. Marshallhjælpen efter Anden Verdenskrig bragte en masse cement og stål med til genopbygning, og det har fyldt meget på ingeniøruddannelserne. Træ er derimod gået lidt i glemmebogen, selvom det i de senere år er blevet mere synligt i arkitekturen.

 

- Som dekorative indvendige beklædninger har træ fået en renæssance, men det er mængdemæssigt meget lidt og rykker ikke noget sammenlignet med, hvis vi begyndte at lave bærende konstruktioner i træ. Der begynder du virkelig at ændre noget i ressourceforbruget og i den bæredygtige dagsorden, siger Mikael Koch. Han følger nøje udviklingen i de industrialiserede træelementer, der viser potentiale til at erstatte beton i en del præfabrikeret byggeri.

 

Blandt fordelene ved træ er, at det har en LCA værdi (livscyklusanalyse) meget tæt på 0 eller negativ, hvis man indregner værdien af at træet kan genbruges eller brændes og bruges til varme. Desuden indlejrer træ CO2, som først frigives den dag det eventuelt brændes af. Træ vejer kun 20% af, hvad beton vejer og kræver derfor færre lastvognstog til at transportere elementerne til byggepladsen og kan håndteres af mindre kraner. Og når byggeriet bliver lettere, kan man nøjes med et spinklere fundament.

 

Træinformation

 

 

 

Træelementer vokser næsten ind i himlen 

Det som for alvor har givet træ nye muligheder som bærende konstruktion er massivtræselementerne CLT (Cross Laminated Timber) som er udviklet i Østrig i 1990erne. Tømmeret er limet sammen i lag, der er drejet 90 grader i forhold til hinanden, som bl.a. gør træet fugtstabilt, da lagene låser hinanden. Svagheder ved knaster eller lignende fordeler sig, og lagene arbejder sammen som en homogen sammenhængende masse. Elementerne anvendes til præfabrikeret byggeri, og åbninger til døre, vinduer, installationskanaler m.v. fræses ud med CFC-skærer. Facadeelementerne kan være 3 x 20 meter, og dæk kan typisk spænde syv meter.

 

Og hvad, der ifølge Mikael Koch, nok kommer bag på mange, så har undersøgelser i USA dokumenteret, at massivtræselementer er selvslukkende ved brand, hvis de er produceret med fuld kontakt mellem alle sider og lag, og pressetrykket er højt nok. Det betyder, at massivtræet kun brænder så længe, der er inventar, der brænder og giver energi til ilden. Desuden, fortæller han, brænder træelementerne forudsigeligt, og man kan regne sig frem til, hvordan de skal konstrueres i forhold til, hvor længe det skal kunne stå i flammer. Det kollapser ikke pludseligt som en stålkonstruktion, der smelter.

 

Træhuse behøver ikke ligne træhuse 

Dem, som har fået øjnene mest op for at bygge i træ i Danmark, er de sociale boligselskaber, fortæller Mikael Koch:

 

- Tegnestuen ONV, som vandt Træprisen i 2016 har bygget et fireetagers socialt boligbyggeri i træ beklædt med aluminium til en så lav rammepris pr. m2, at man kun kan opfylde den med industrialiseret træbyggeri. Det er ikke CLT men et træskellet og ligner ikke umiddelbart et træhus pga. facadebeklædningen.

 

Mikael Koch peger på, at vi herhjemme mangler bygherrer, der kaster sig ud i at bygge med træ i større skala, og at de danske entreprenører mangler erfaring med materialet. Han forventer en kommende ketchupeffekt, og opfordrer byggeriets parter til at være vågne. Vi har allerede sovet i timen, mener han.

 

- Vi har ingen CLT-produktion i Danmark endnu og selvom nogle arkitekter har eksperimenteret i mindre skala med materialet, så mangler vi det store gennembrud. Vandkunsten har anvendt limtræ og CLT i Gentofte lethal og er i gang med at lave et socialt boligbyggeri i Lisbjerg ved Aarhus, hvor der både indgår træelementer, CLT og beton. Så de projekter bliver spændende at følge, det er ikke set før i Danmark. Og man skal vågne op nu, for flere udenlandske entreprenørfirmaer står allerede klar.